Usługi

Usługi SAM

Na rynku audytów licencji SAM działamy od 2001 roku. Posiadamy kompetencję Microsoft w obszarze Data Platform na poziomie Silver. Kompetencja potwierdza wysokie umiejętności projektowania i wdrażania baz danych, hurtowni danych, a także dodatkowych rozwiązań opartych na systemie Microsoft SQL Server.

SAM Baseline

Skanujemy oprogramowanie zainstalowane na komputerach i serwerach w firmie klienta. Kolejno prowadzimy inwentaryzację licencji, aby zestawić je z posiadanym oprogramowaniem. Na koniec przygotowujemy analizę danych zakończoną raportem z wykonanych prac. 

SAM Optymalizacja

Bazując na efektach przeprowadzonego wcześniej audytu SAM Baseline, rekomendujemy optymalizację wydatków na licencje w firmie klienta. Przekazujemy wiedzę z zakresu nowych metod zakupu, bierzemy także pod uwagę relokację zasobów, a także sprawdzamy braki w licencjach.