Usługi

Wdrożenie

W celu osiągnięcia długookresowej, ścisłej i kompleksowej współpracy z Klientami świadczymy usługi w naszej firmie na najwyższym poziomie. W spełnieniu tych założeń wykorzystujemy sprawdzoną metodykę działania, która jest gwarancją skutecznego i efektywnego wdrożenia rozwiązań.

 

Na bazie wieloletniego doświadczenia projektowego stwierdzamy, że gwarancją osiągnięcia optymalnych i trwałych efektów jest zastosowanie metodyki „Made-to-measure” (dalej „MTM”). Termin ten zaczerpnęliśmy z dziedziny profesjonalnego, miarowego krawiectwa, oznacza „dopasowanie do sylwetki”. Zgodnie z tą filozofią działania, jesteśmy w stanie dostarczyć gotowe, bardzo rozbudowane funkcjonalnie rozwiązanie (pokrywające zakres tematyki Software Asset Management, RODO oraz ITIL), które jest dostosowane do organizacji Klienta w zakresie wymaganych modułów oraz koniecznej parametryzacji.

 

Wdrożenie systemu LOG Plus >>

Uruchomienie systemu

Uruchomienie systemu metodyką MTM zakłada podjęcie czynności mających na celu instalację systemu wraz z wybranymi elementami według stałego wzorca postępowania. Klient bardzo szybko otrzymuje działające zaawansowane rozwiązanie z pudełka, które wymaga jedynie prac dostosowujących rozwiązanie do organizacji (parametryzacja).

Wymagania dodatkowe

Dodatkowe wymagania wykraczające poza parametryzację standardu są wyceniane osobno i realizowane poza głównym projektem. Stanowi to idealne połączenie oferowanych na rynku rozwiązań typu „one-size-fits-all” (ang. jeden rozmiar pasuje do wszystkich), z wdrożeniami typu szycie na miarę, gdzie czas trwania i koszty znacznie przewyższają spodziewane korzyści.

Forma dostarczenia oprogramowania

Oprogramowanie dostarczamy w formie:

 

  • plików instalacyjnych,
  • wirtualnego lub fizycznego appliance.