Monitoring Komputerów

Poprzez moduł Monitoringu Komputera możesz bardziej efektywnie zarządzać rejestrami. Zdobywasz dostęp do wykazów obciążenia pracy CPU, jak również rejestrów obciążenia pracy RAM przez zainstalowane aplikacje i usługi. Monitorując poziom eksploatacji, jesteś w stanie w szybszy sposób reagować na potencjalne zagrożenia.