Zarządzanie tożsamością z LOG System

IdM - Sprawne zarządzanie dostępem do usług i aplikacji

Identity Management - moduł Zarządzania Tożsamościami w LOG System określamy jako kombinację procesów, technologii i polityk, które pozwolą administratorom na sprawne zarządzanie i ochronę przed niepowołanym dostępem do usług i aplikacji w Twojej firmie.

Jeśli interesuje Cię nowy moduł, skontaktuj się z nami
Wypróbuj przez 30 dni za darmo

Moduł Zarządzania Tożsamością jest rozwiązaniem przeznaczonym dla organizacji każdej wielkości, która poszukuje aktywnego narzędzia do zarządzania prawami dostępu do informacji. Na moduł składają się procedury, które określają kto ma mieć dostęp do zasobów oraz jakie ma uprawnienia w związku z nimi.

Rozwiązanie znajdzie również szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie poszukuje się metod automatyzacji procesów zarządzania uprawnieniami oraz wdrażaniem usystematyzowanych modeli uprawnień. Chociażby ze względu na cykliczność procesu, który stale należy nadzorować i weryfikować aktualność nadanych uprawnień dla użytkowników.

Zapewnij sobie rozliczalność posiadanych uprawnień i procesu ich przyznawania

Zastosowanie i funkcje

Sprawne zarządzanie dostępem do usług i aplikacji

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa organizacji

Centralizacja informacji i procedur postępowania z użytkownikami

Redukcja kosztów związanych z administracją użytkownikami

Utworzenie spójnej architektury i procedur zarządzania tożsamością

Podniesienie jakości usług w ramach umów SLA

Zarządzanie ryzykiem i zgodność z obowiązującymi przepisami

Zastosowania nowego modułu do zarządzania tożsamościami:

Funkcje modułu:

Przestrzeganie i egzekwowanie procedur i regulacji

Zwiększenie operacyjności biznesowej przedsiębiorstwa

Przestrzeganie zasad rozdzielności uprawnień

Zarządzanie uprawnieniami do kluczowych systemów i aplikacji

Wsparcie dla organizacyjnych procesów związanych z obsługą pracownika

Okresowa weryfikacja posiadanych przez pracowników uprawnień i dostępów

Raportowanie i rozliczanie użytkowników z uprawnień

Kontakt

Jeśli jesteś naszym klientem i chcesz uzyskać więcej informacji na temat nowego modułu skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym.

Więcej w zakładce kontakt

(+48) 71 750 42 00

Copyright LOG Systems sp. z o.o.