Integracja LOG Plus z LOG Helpdesk – najlepsze rozwiązanie dla działów IT i pomocy technicznej. Proste zgłaszanie problemów, incydentów i zadań, a także rozbudowany katalog wniosków zgodnych z ITIL. Ogromną zaletą jest graficzny edytor procesów i dostęp przez urządzenia mobilne. 

Funkcje modułu LOG Helpdesk

Gotowy katalog procesów (oparty o praktyki ITIL); Zarządzanie wnioskami; Zarządzanie incydentami; Zarządzanie problemami; Zarządzanie zmianami; Zarządzanie zadaniami; Zarządzanie zamówieniami; Baza wiedzy; Dostęp dla użytkownika do wiedzy o posiadanych zasobach, dostępach, upoważnieniach itp.; Zarządzanie umowami SLA; Nowoczesny silnik akceptacji; Plan pracy zespołów; Kalendarz planowanych zmian; Nowoczesne pulpity dla użytkowników; Automatyzacja pracy Helpdesk (reguły biznesowe); Zarządzanie przełożonymi; Zarządzanie obserwującymi.

WYMAGANE MODUŁY
DO OTRZYMANIA LICENCJI

FUNKCJE

Korzyści

ULEPSZONY KATALOG ZGŁOSZEŃ

Sprawnie zarządzaj zgłoszeniami poprzez przydzielanie zadań właściwym osobom.

LOG Helpdesk - katalog zgłoszeń

CZAS TO PIENIĄDZ

Kontroluj czas realizacji zadań względem nadanych priorytetów oraz umów SLA.

PŁYNNA KOMUNIKACJA

Efektywny kontakt pomiędzy zgłaszającym, a realizującym zgłoszenie. 

JEDEN PUNKT KONTAKTU

SPOC (ang. Single Point of Contact) – pojedynczy punkt kontaktu, który usprawnia proces zgłaszania spraw w całej organizacji.

Zapisz się na webinar

Sprawdź temat i agendę najbliższego webinaru. Podczas cyklicznych spotkań online prezentujemy najważniejsze funkcje wybranego systemu lub konkretna grupę tematyczną.