Zasady licencjonowania oprogramowania LOG w dwóch wariantach dostaw. 

Licencja Standard – dla małych, średnich i dużych firm. 

Licencja Enterprise – dla dużych i bardzo dużych firm, które potrzebują nielimitowanej licencji w zakresie zakupionych modułów.

Licencjonowanie modułów

Moduł/Limit

Licencja Standard

Licencja Enterprise

Licencja Standard

Licencja Enterprise

Licencjonowanie inne parametry

Parametr

Licencja Standard

Licencja Enterprise

Licencja Standard

Licencja Enterprise

Opcja – Opcja oznacza możliwość wyboru modułu lub określenia wartości przy danym parametrze licencji. Moduł lub rozszerzenie parametru można zakupić w dowolnym momencie posiadania licencji.

*SI – System Informatyczny rozumiany jako aplikacja biznesowa w firmie do której pracownicy dostają dostępy.

Definicje

Liczba komputerów/serwerów – liczba komputerów i serwerów, na których zainstalowany jest agent systemu LOG 

Administrator Helpdesk – użytkownik, który posiada uprawnienia do administrowania systemem w zakresie, m.in.: dodawania użytkowników, konfiguracji parametrów pracy systemu, tworzenia polityki haseł, konfiguracji serwerów poczty i reguł pocztowych.  

Agent (operator) Helpdesk – użytkownik z dostępem do systemu Helpdesk, z dostępem do uprawnionych funkcji.

Liczba pracowników – liczba wszystkich pracowników firmy.

Liczba pracowników z dostępem do SI – liczba pracowników, którzy mają dostęp do przynajmniej jednego Systemy Informatycznego. 

Liczba konsoli administracyjnych – liczba użytkowników z dostępem do systemu 

Maintenance (support) – Wsparcie dla oprogramowania za pomocą kanału online, dostęp do pełnej aktualizacji bazy wzorców, słowników, raportów, skryptów, plików konfiguracji i innych. Zapewnia także dostęp do najnowszych wydanych wersji w okresie obowiązywania usługi w ramach zakupionej konfiguracji modułów. 

Zasady płatności

Produkt / Usługa

Termin płatności

Termin płatności

Zapisz się na webinar

Sprawdź temat i agendę najbliższego webinaru. Podczas cyklicznych spotkań online prezentujemy najważniejsze funkcje wybranego systemu lub konkretna grupę tematyczną.