Architektura systemu LOG składa się ze współpracujących ze sobą modułów. Dostęp do danych możliwy jest na dwa sposoby. Wymagana do zainstalowania na komputerze Konsola LOG, z której najczęściej korzystają Administratorzy IT, oraz dostępny przez przeglądarkę Portal LOG Helpdesk, oferujący funkcje związane z realizacja procesów back-office i ITIL

Sprawdź szczegóły dotyczące komponentów oprogramowania LOG i występujące między nimi relacje, a także metody dostawy systemu.

Systemy zewnętrzne

Dzięki zastosowaniu WebService i innych dedykowanych mechanizmów integracji LOG może komunikować się z zewnętrznymi systemami importując oraz eksportując dane. Możliwe integracje obejmują m.in.: 

Metody dostawy systemu

On-premise

System LOG dostarczany jest jako zestaw plików instalacyjnych wraz z pełną dokumentacją wdrożeniową. Instalacji dokonać można  na fizycznym urządzeniu z systemem Windows lub na maszynie wirtualnej (np. VMWare lub Hyper-V).

W przypadku wdrożeń na dużej i rozbudowanej infrastrukturze,  zalecamy stosowanie podziału warstw logicznych całego systemu. Polega to na instalacji serwera LOG na oddzielnym serwerze aplikacji,  a bazę danych na oddzielnym serwerze bazodanowym. Takie rozwiązanie wpływa korzystnie na wydajność całego systemu oraz na bezpieczeństwo danych.

Zapisz się na webinar

Sprawdź temat i agendę najbliższego webinaru. Podczas cyklicznych spotkań online prezentujemy najważniejsze funkcje wybranego systemu lub konkretna grupę tematyczną.