Helpdesk a ITIL. Pomoc na wyciągnięcie ręki

LOG Systems - LOG Plus

Słysząc słowo Helpdesk (HD), wielu laikom może kojarzyć się brytyjski serial komediowy IT Crowd i kultowy tekst: „Have you tried turning it off and on again?”. Jednak idea Helpdesku to nie tylko doraźna pomoc z dziedziny IT, lecz pierwsza i druga linia wsparcia w centrach usług wspólnych, w księgowości, w  finansach, w kadrach i płacach, w logistyce, czy gospodarce magazynowej. Jak wygląda współpraca w ramach Helpdesku i czy jest to pomocne?

Proste zgłaszanie problemów i zadań – sprawdź Helpdesk z LOG 6.1

Helpdesk. Co mogę dla Ciebie zrobić?

Podstawową funkcją pierwszej linii wsparcia HD jest rozpoznanie problemu. Kolejno analiza, zadanie odpowiednich pytań zgłaszającemu, ostatecznie rozwiązanie zapytania. Jeśli pierwsza linia posiada inne kompetencje niż są wymagane, wówczas poprzez Helpdesk zgłoszenie trafia do odpowiedniego zespołu drugiej linii wsparcia.

Pożądany Helpdesk to taki, który jest wyznacznikiem najwyższej jakości świadczonych usług. Z biznesowego punktu widzenia Helpdesk to twarz działu IT Twojej firmy.

Tajemniczy ITIL, czy jest potrzebny?

Praca z dostawcami usług IT nie jest usłana różami. Często w komunikacji laików z osobami technicznymi dochodzi do nieporozumień. Z czego to wynika? Wystarczy np. brak standaryzacji procesów lub niespójna terminologia i problem gotowy. W celu usprawnienia komunikacji z działem IT,  w 1989 roku przyjęto zbiór pożądanych zachowań – standard ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library). Ostatnia aktualizacja była w 2011, a wersja ITIL 4 jest planowana na 2019 rok.

Czym jest tajemniczy ITIL? W skrócie są to najlepsze praktyki do zarządzania usługami informatycznymi ITSM (IT Service Management) w Twojej organizacji. ITIL określa sposoby obsługi zróżnicowanych działań, które mają na celu dostarczanie najwyższej jakości usług informatycznych. Buduje się je na bazie doświadczeń firm zorientowanych na klienta i jego potrzeby. Terminologia z zakresu ITIL to przede wszystkim: usługa, klient, użytkownik, właściciel usługi, umowa świadczenia usług z określonym poziomem jakości (Service Level Agreement).

LOG Systems - LOG Plus

ITIL w Helpdesk, co możesz zrobić?

Usystematyzowane podejście do zarządzania usługami IT to nie tylko prosta komunikacja, ale też korzyści. Standard ITIL dzięki jasnym wskazówkom odnośnie przebiegu procesów pozwala utrzymać najwyższą jakość usług i obniżyć koszty. ITIL wpływa też na poprawę relacji biznes – klient. Największą zaletą ITIL jest możliwość stosowania go niezależnie od wielkości firmy, rodzaju technologii, czy dostawców.

System LOG 6.1 został zbudowany tak, aby był zgodny z podanymi w ITIL założeniami.

1. Zarządzaj problemami

W każdej firmie pojawiają się problemy. Sprawne zarządzanie nimi ma na celu redukcję liczby przyszłych incydentów i maksymalizację dostępności usług. Weźmy na przykład sytuację, w której Twoi pracownicy zgłaszają incydent, o nieznanej dla nich przyczynie. Z pomocą przychodzi Helpdesk.

Pracownik działu IT zakłada na portalu HD zgłoszenie problemu oraz podpina wszystkie incydenty, które mogą mieć powiązanie tematyczne z danym problemem. Tymczasowe obejście daje działowi IT czas na analizę przyczyny, działania proaktywne i zamknięcie problemu.

W module Helpdesk w LOG 6.1 po zalogowaniu dodajemy sprawę, następnie wybieramy opcję  „problemy” i wypełniamy formularz.

2. Zgłaszaj łatwo wnioski

Helpdesk skutecznie wspiera zarządzanie prośbami o usługę: obniża koszty świadczonych usług, skraca czas oczekiwania i finalnie wpływa na produktywność użytkowników końcowych. To rozwiązanie pozwala na wybieranie usług spośród gotowych szablonów z portalu samoobsługowego. Dodatkowo usługi przypisujemy do grup systemowych.

Co w sytuacji, gdy Twój pracownik potrzebuje dodatkowy monitor do pracy? W tym celu zgłasza on wniosek na portalu HD, wybierając odpowiedni formularz.

3. Potrzebujesz dostępu? Złóż wniosek

Wnioski o dostępy są szczególnym rodzajem wniosków (service request), ponieważ umożliwiają rejestrację zgłoszeń związanych z dostępami do systemów.

Twój pracownik w związku z wykonywanymi zadaniami potrzebuje dostępu do systemu informatycznego. W tym celu musi on zarejestrować swoją prośbę poprzez portal HD, wybierając odpowiedni formularz.

4.Zamówienia. Wszystko pod kontrolą

Zamówienia to kolejny szczególny rodzaj wniosków (service request), ponieważ umożliwiają wydanie z magazynu określonego w formularzu sprzętu lub usługi.

Gdy w Twojej firmie brakuje jakiegokolwiek sprzętu, pracownik musi zgłosić zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy, który ułatwi mu pracę (np. kabel HDMI, monitor, ładowarka). W tym celu wypełnia on jeden z przygotowanych w Helpdesku formularzy.

5. Zmieniaj się na lepsze. Zarządzaj zmianami

Zarządzanie usługami opiera się na systematyczności zmian i konfiguracji. Zarządzanie zmianą w infrastrukturze IT dotyczy m.in.: serwerów, systemów operacyjnych, middleware, pamięci masowych, zasilaczy, komponentów sieciowych.

W Twoim dziale IT przestał działać ważny element? Spowodowało to wstrzymanie kluczowej usługi, aż do czasu wymiany elementu na zapasowy. Twoi pracownicy działu IT przygotowują więc w Helpdesku ścieżkę zmiany. Określa ona: termin realizacji, potencjalne ryzyko, status akceptacji, plan zmiany,  plan wycofania i wprowadzenia w życie.

Darmowe szkolenie LOG System Helpdesk – zapisz się 

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings