RODO – stać Cię na płacenie kar?

RODO to unijne rozporządzenie, które za niecałe pół roku ma zastąpić dotychczasowe przepisy polskiego prawa o ochronie danych osobowych. To również nowe obowiązki, których musisz przestrzegać, nawet gdy prowadzisz jednoosobową działalność. Czy jesteś gotowy na RODO? Czy masz świadomość kar, z jakimi musisz się liczyć, jeśli do 25 maja nie wprowadzisz modyfikacji w swojej firmie?

RODO to przede wszystkim bezpieczeństwo danych osobowych

Rozporządzenie przyjęte przez Parlament Europejski ma na celu całkowite ujednolicenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nowy akt prawny ma zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych zarówno obywatelom UE, jak i właścicielom firm. Tym samym RODO nakłada na przedsiębiorców zupełnie nowe obowiązki w zakresie zbierania, gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych.

Co się zmieni wraz z wejściem RODO?

Najnowsze regulacje wprowadzają m.in. istotne zmiany informacyjne, w myśl których przedsiębiorca już na etapie pozyskiwania danych będzie zobowiązany do informowania konsumentów o celu ich gromadzenia, przewidywanym okresie przechowywania oraz zamiarze ich udostępnienia innym podmiotom.

Ponadto nowe rozporządzenie znacząco rozszerza prawa obywateli w zakresie administrowania swoimi danymi, m.in. poprzez wprowadzenie prawa do usunięcia danych, możliwości ich przeniesienia, a także poprzez ograniczenie profilowania.

Już w maju 2018 roku administratorzy danych zostaną także obarczeni obowiązkiem zgłaszania do właściwego organu wszelkich wycieków, które mogą skutkować zagrożeniem praw i swobód osób, których dane zostały naruszone. Na zgłoszenie przedsiębiorca będzie miał 72 godzin od chwili wykrycia takiego zdarzenia.

Kara może wynieść nawet 20 milionów euro!

Unia Europejska, tworząc nowe wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych, postarała się o skuteczną motywację dla przedsiębiorców do wprowadzenia i przestrzegania proponowanych zmian. Pracodawcy, którzy do 25 maja 2018 r. nie zmodyfikują procesów zarządzania danymi, będą musieli liczyć się z surowymi karami finansowymi. Maksymalna kwota kary do zapłaty ma wynosić 20 milionów euro bądź 4 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa (przy czym zastosowanie ma wyższa kwota).

Zostały TYLKO 4 miesiące!

Na pełne przystosowanie swojej działalności do wymogów RODO przedsiębiorcy mają czas do 25 maja 2018 roku. Trzeba mieć świadomość, że proces dopasowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO nie jest „bułką z masłem” – wymaga zarówno sporych nakładów pracy, jak i czasu. Dlatego to już ostatni dzwonek, by przygotować firmę na nadchodzące zmiany. Do 25 maja zostały zaledwie 4 miesiące!

Powiązane artykuły