SAM dla usług On-Premise a SAM dla rozwiązań SaaS

LOG Systems - LOG Plus

Dynamiczny rozwój technologii determinuje to, w jaki sposób o niej mówimy i jak nią zarządzamy. W branży IT w ciągu ostatnich lat, uwaga przeniosła się z utrzymania infrastruktury sprzętowej na oprogramowanie. Dziś zarządzamy w chmurze licencjami i subskrypcjami jako kosztami. Jest to jeden z powodów, dla którego tematyka Software Asset Management w usługach On-Premise i SaaS jest bardzo ważna w świecie IT.

Zarządzanie SAM w usługach IT

Choć na pierwszy rzut oka terminy takie jak ITAM, SAM i SaaS kojarzą się ogólnie z zarządzaniem w IT, nie można stosować ich zamiennie. Każde z nich skupione jest na konkretnym obszarze zarządzania aktywami i aplikacjami wynikającymi ze zmian w rozwoju technologii i zamówień IT. 

SAM (ang. Software Asset Management) to obecnie bardzo chętnie wdrażane podejście w zarządzaniu IT. Popularność ta, to efekt coraz większego skupienia się na zarządzaniu licencjami oprogramowania i aktywne wykorzystywanie możliwości audytowych w optymalizacji działań oraz zasobów. SAM wydaje się być kluczowy dla usług SaaS’owych ze względu na to, że twórcy oprogramowania skupiają się na przychodach z nimi związanych, rozliczając licencje w formie subskrypcji. Analityka oprogramowania oraz zarządzanie kosztami w SAM pozwalają na dopasowanie rozwiązania do aktualnych potrzeb organizacji, a tym samym  ograniczenie zbędnych wydatków. 

Podstawowe różnice SaaS i On-Premise

SAM to praktyka zarządzania oprogramowaniem. Obejmuje monitorowanie użytkowania, zakupów, wdrażania, zarządzania ryzykiem, licencjonowania i zgodności podczas całego cyklu życia. Ponieważ ostrożne zarządzanie zasobami oprogramowania może przynieść znaczne oszczędności dla firmy i zwiększyć wykorzystanie kluczowych aplikacji, SAM stało się w firmach podstawowym narzędziem biznesowym.

Obliczenie wydatków uzależnione jest od zrozumienia umów licencyjnych na oprogramowanie. SAM pomaga określić cały cykl życia zasobów oprogramowania i związanych z tym kosztów. Jednak w środowisku SaaS modele licencji są bardziej dynamiczne, a cykle aktualizacji krótsze. Ponadto ukryte koszty korzystania z usług mogą być zupełnie inne niż zasoby oprogramowania. System SAM musi zrozumieć zawiłości modelu subskrypcji, wymagania dotyczące pamięci masowej, koszty odnowienia usługi i inne ukryte opłaty z nimi związane, aby oszacować całkowitą wartość  usługi. Jak w ogóle rozróżnić On-Premise od SaaS?

On-Premise to rozwiązanie realizowane w tradycyjnym modelu rozliczeniowym. Dostarczone oprogramowanie zostaje wgrane na infrastrukturę klienta. Zamawiający staje się wyłącznym posiadaczem zakupionego oprogramowania. Jest również odpowiedzialny za utrzymanie niezbędnego sprzętu do realizowania zadań. Główną formą rozliczenia za użytkowanie licencji na oprogramowanie jest jednorazowa opłata.  

Software as a Service (SaaS) to oprogramowanie, które zostaje zainstalowane na infrastrukturze producenta. W tym modelu oprogramowanie pozostaje jego własnością i to on odpowiada za proces utrzymania. Dostęp do usługi (aplikacji) użytkownicy otrzymują poprzez internet, a podstawową formą rozliczenia jest opłata abonamentowa. 

LOG Systems - LOG Plus

SAM w On-Premise a SAM w SaaS

Chociaż SAM obejmuje zarówno oprogramowanie lokalne oraz SaaS, te dwa elementy i sposób ich zarządzania są bardzo różne. W modelu SaaS płacisz tylko za dostarczenie potrzebnych licencji. Z tego powodu koszt jest bardziej elastyczny niż w przypadku oprogramowania On-Premise. SaaS jest szybszy i łatwiejszy do wdrożenia i zazwyczaj nie wymaga tylu zasobów informatycznych. Prowadzi to do zdecentralizowanych zakupów w całym przedsiębiorstwie oraz braku widoczności pewnych procesów i braku możliwości zarządzania technologią.

Podczas gdy nowe firmy wykorzystują w większym stopniu systemy dostępne w modelu SaaS, wiele firm (zazwyczaj 20-letnie lub starsze) wciąż zarządza oprogramowaniem On-Premise. Mimo coraz większej motywacji do przejścia na chmurę, zmiany zachodzą dużo wolniej, ze względu na to, że zostały one oparte właśnie na oprogramowaniu On-Premise.

W świecie SaaS zarządzanie zasobami oprogramowania (SAM) w mniejszym stopniu polega na przygotowywaniu się do kontroli zgodności, jak w świecie lokalnym, a bardziej na zarządzaniu zużyciem, wydatkami i licencjami. SaaS nie jest kupowany ani używany jak tradycyjne oprogramowanie, więc nie można nim zarządzać w podobny sposób.

Najważniejsze różnice między usługami On-Premise i SaaS w kontekście SAM

 • Bezpieczeństwo: Większość problemów związanych z bezpieczeństwem polegającym na dostawcy SaaS jest zabezpieczona, a dostawcy często mają znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa niż większość klientów z nadmiarowymi instancjami i bezpiecznymi centrami danych w wielu lokalizacjach geograficznych.
 • Kontrola: w On-Premise firma w pełni kontroluje oprogramowanie i podejmuje decyzje dotyczące zmian. W przypadku SaaS kontrola nad oprogramowaniem jest w znacznym stopniu ograniczona.
 • Wdrożenie i skalowalność: Aplikacje SaaS umożliwiają szybsze skalowanie niż rozwiązania lokalne. Są szybsze i łatwiejsze w konfiguracji. Zwykle wymagają mniej zasobów IT niż typowe wdrożenia lokalne. Rozwiązania lokalne znacznie rzadziej udostępniają aktualizacje produktów i wymagają większych zmian infrastrukturalnych.
 • Koszt: Zazwyczaj SaaS jest bardziej elastycznym modelem kosztów obejmującym implementację i usługi oraz stałą opłatę abonamentową. Dzięki temu płacisz za to, czego potrzebujesz, i nie musisz kupować sprzętu, aby obsłużyć wszystko. 
 • Personalizacja usługi: oprogramowanie On-Premise może być dostosowane do potrzeb zamawiającego na żądanie. SaaS umożliwia zwykle konfigurowanie istniejących funkcji, ale uniemożliwia dopasowanie do infrastruktury użytkownika.

Podsumowanie

Mimo że przejście na chmurę ma wiele zalet, ryzyko posiadania zbyt wielu licencji i / lub nieaktywnych licencji przez użytkownika może spowodować, że koszty licencjonowania wzrosną, jeśli nie zostaną odpowiednio zarządzane. Tymczasem koszt IT staje się gorącym tematem wśród liderów biznesu. Firmy muszą wdrożyć i zoptymalizować procesy SAM, aby zapewnić najlepsze wykorzystanie zasobów i możliwie najniższe koszty w firmie.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings