Trendy BPM i trendy ITSM 2019

LOG Systems - LOG Plus

Elastyczność, obok informacji, to jeden z najważniejszych elementów współczesnej organizacji. Nowe, dobre systemy ITSM (wspierające zarządzanie usługami IT) zawdzięczamy rozwojowi automatyzacji i sztucznej inteligencji. ITSM coraz chętniej wykorzystuje się także poza działami IT. To samo dotyczy zarządzania procesami biznesowymi (BPM), w których wzrost automatyzacji pozwala na bardziej efektywną realizację celów biznesowych. Jak zapowiadają się trendy w BPM oraz trendy ITSM w 2019 roku?

Zarządzanie usługami IT w LOG System

Trendy w rozwoju systemów ITSM na 2019 rok

Rynek oprogramowania ITSM w 2017 roku był wyceniany na blisko 2 mld USD. Ta wartość ma wzrosnąć dwukrotnie w ciągu najbliższych 4 lat. Taka dynamika daje ciekawą perspektywę na to, w jakim kierunku pójdzie branża ITSM w 2019 roku. Już teraz możemy spodziewać się nowych rozwiązań samoobsługowych, zwiększenia udziału sztucznej inteligencji w procesach IT, czy rozwiązań ITSM wdrażanych poza działami IT. A wszystko to dla zwiększenia jakości obsługi klienta i poprawy procesów zachodzących w firmach.

Trendy ITSM 2019

Oczywiście, nie można jednoznacznie określić, które trendy ITSM staną się dominujące. Możemy jednak z duża dozą prawdopodobieństwa wskazać elementy kluczowe, zarówno po stronie producentów, jak i klientów systemów ITSM.

 • Problemy z optymalizacją obranej metodologii zarządzania. Wdrażanie rozwiązań nie może przysłonić celów biznesowych firmy oraz zakłócić płynności funkcjonowania działów. Dlatego należy dokładnie przemyśleć czy, np. wszystkie działy koniecznie powinny pracować w metodyce agilowej? Czy wszystko trzeba poddawać innowacji (np. zastąpić ITIL® rozwiązaniami zaproponowanymi w IT4IT ™)?
 • Dostosowanie rozwiązań do typu organizacji – nie wszystko co działa w korporacji, sprawdzi się w środowisku startupowym i odwrotnie. Skupienie powinno paść na owocną współpracę między zespołami i efektywne działania w ramach organizacji. Zmiana struktury organizacyjnej może być dobrym pomysłem, jeśli nie będzie celem samym w sobie, a nacisk położony będzie na zwiększenie wydajności i jakości usług.
 • Cyfrowa transformacja – stopniowo, coraz więcej organizacji, którym udało się wdrożyć przynajmniej podstawy zarządzania usługami informatycznymi, zastosuje te zasady również w innych obszarach, takich jak usługi osobiste, zamówienia, zarządzanie budynkami, itd. Rozwój w tym obszarze będzie dotyczył nie tylko usług wewnętrznych, ale w coraz większym stopniu tych, które organizacja zapewnia swoim klientom.
 • Usuwanie zadłużenia technologicznego – wiele firm i działów IT ma nieproporcjonalnie wysoki dług technologiczny, który często jest kilka razy większy niż roczne koszty CAPEX IT. Dlatego wiele decyzji, których podjęcie miało na celu wprowadzenie oszczędności w dziale IT (np. przejście na usługi w chmurze) zostało wdrożone tylko częściowo. Dług technologiczny często dotyczy starych, zwykle nieobsługiwanych wersji ITSM.
 • Eksperymentowanie z nowymi technologiami – IoT, AI, automatyzacja, itd., nie są wartością dodaną, ale środkiem do osiągnięcia wyższego poziomu jakości pracy. Wiele organizacji nie wie, gdzie i w jaki sposób można wykorzystać nowe technologie. Dlatego zostaną opracowane projekty eksperymentalnej weryfikacji wpływu tych technologii na biznes.
 • Rozproszone zespoły – praca zdalna to tendencja bardzo popularna wśród młodego pokolenia. Do 2020 roku młodzi stanowić będą połowę globalnej siły roboczej. Ich zainteresowanie osiągnięciem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, prawdopodobnie spowoduje wymuszenie na pracodawcach, aby oferowali zdalne lub częściowo zdalne warunki pracy.
LOG Systems - LOG Plus

Trendy BPM 2019

Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi jest kluczem do stworzenia innowacyjnych procesów w 2019 roku. Jakich trendów BPM możesz spodziewać się w 2019 roku?

 • BPM w obsłudze klienta. Jakość obsługi klienta, to nie tylko wyróżnik, ale stały element walki o klienta. Pracownicy nie mogą skutecznie i wydajnie rozwiązywać problemy użytkowników, jeśli mają do czynienia z przeszkodami systemowymi. Oprogramowanie BPM daje podstawę do płynnej, niezakłóconej pracy, a pracownicy są bardziej skupieni na potrzebach klientów.
 • Zwiększona rola automatyzacji procesów cyfrowych. Automatyzacja procesów cyfrowych (DPA, ang. Digital Process Automation) wprowadza nową jakość. Powtarzające się, oparte na regułach procesy biznesowe, które nie wymagają interwencji człowieka, to procesy, które są już charakterystyczne dla DPA. W 2019 roku możemy spodziewać się zwiększonej roli automatów i robotyki w tym zakresie.
 • Wzrost znaczenia aplikacji i urządzeń mobilnych. Zwykłe zautomatyzowane przepływy informacji uwalniają pracowników od czasochłonnych czynności (np. ręczne wypełnianie formularzy i wysyłanie ich do odbiorców). Dzięki BPM i rozwiązaniom mobilnym, pracownicy nie są przyklejeni do biurka i mogą realizować swoje zadania za pomocą smartfona lub tabletu.
 • Sztuczna inteligencja i internet rzeczy. Dzięki sztucznej inteligencji (AI) i Internetowi Rzeczy (IoT) czujniki i logika wchodzą w automatyzację procesów. Przykładem mogą być czujniki temperatury, dołączone do obszarów roboczych lub produktów, które używane są do automatycznego rejestrowania danych podczas przetwarzania produktów (np. żywność). Produkt, który z jakiegoś powodu przekracza bezpieczny zakres temperatur, może zostać automatycznie wyprowadzony z procesu, a osoby nadzorujące mogą zostać powiadomione o konieczności sprawdzenia i poprawienia warunków.
 • Analityka wspierająca proces działania. BPM często generuje duże ilości danych, które można wykorzystać do dalszego dostrojenia procesów i wpływania na inne. Zastrzeżone dane są niezwykle cennym zasobem biznesowym, a BPM nie tylko pomaga firmom gromadzić i analizować je, ale także przekształcać w przydatne informacje, które mogą napędzać lub ulepszać procesy (np. poprzez raportowanie).

Automatyzacja procesów w LOG System

Podsumowanie

Bez dobrego oprogramowania BPM, w dzisiejszych czasach trudno optymalizować, i tak już bardzo złożone, procesy firmowe. Postępująca automatyzacja jest także kluczowym elementem dynamicznie rozwijających się systemów ITSM. Oczywiście każda organizacja posiada swoją specyfikę, dlatego wyzwania w 2019 roku będą unikalne dla każdej z nich.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings