CMDB a zarządzanie infrastrukturą IT

LOG Systems - LOG Plus

Baza danych zarządzania konfiguracją, czyli CMDB, stanowi rdzeń procesów ITIL. Zawiera bowiem wszystkie kluczowe informacje o każdym, uznanym za ważny, elemencie konfiguracji oraz o istotnych relacjach zachodzących między nimi. W odniesieniu do zarządzania zasobami, CMDB jest mapą dla infrastruktury IT, która pomaga śledzić stan urządzeń końcowych, oprogramowania, dokumentacji oraz danych przydatnych do wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa.


CMDB – co to właściwie jest?

CMDB (ang. Configuration Management DataBase) jest jak spis, który pomaga zrozumieć atrybuty, relacje i konfiguracje w IT. Bazy CMDB są niezwykle ważne przy podejmowaniu decyzji. Umożliwiają użytkownikom identyfikację zależności między procesami, ludźmi, aplikacjami i infrastrukturą informatyczną w celu znalezienia sposobu na szybsze rozwiązywanie incydentów i zmniejszenie liczby błędów. Kluczowym czynnikiem sukcesu we wdrażaniu CMDB jest możliwość automatycznego wykrywania informacji o elementach i śledzenia zmian w miarę ich występowania.

W przeciwieństwie do tradycyjnej bazy danych, CMDB pobiera dane z innych źródeł w taki sposób, że oryginalne źródła zachowują kontrolę nad tymi danymi. CMDB może pomóc zrozumieć dane w zorganizowany sposób, badając je z wielu perspektyw. Zgodnie z zaleceniami specyfikacji ITIL, zarządzanie konfiguracją obejmuje 4 procesy:

 1. identyfikację elementów, które mają zostać umieszczone w CMDB,
 2. kontrolę danych, gdzie zmian mogą dokonywać tylko osoby upoważnione,
 3. weryfikację wdrażanych elementów – czy zawsze są rejestrowane i aktualizowane,
 4. utrzymanie jakości danych – wykorzystanie w tym celu audytów i przeglądów.

CMDB – do czego służy?

Do kluczowych elementów CMDB należy zaliczyć tzw. konfigurację podstawową systemu bądź produktu. Dotyczy ona szczegółowych elementów oraz struktury zasobów i pozwala na wycofanie nieudanych zmian. Aby usystematyzować gromadzenie danych o infrastrukturze w organizacji, należy odpowiedzieć na pytanie, w jakim celu i w jakim zakresie chcemy zarządzać konfiguracją. W efekcie powinniśmy otrzymać podstawę do stworzenia strategii i zakresu, jaki powinien obejmować cały proces zarządzania infrastrukturą. 

Baza danych powinna również zawierać trzy konfigurowalne atrybuty dla każdego elementu:

 1. szczegóły techniczne (w tym działające na nich oprogramowanie), 
 2. informacje o użytkowniku,
 3. relacje z innymi zasobami, procesami i technologiami w organizacji. 

Dokładna, aktualna baza CMDB może być uważana za kotwicę programu zarządzania zasobami IT. Dobrze przygotowane CMDB powinno ponadto:

 • Zapewnić wszystkim upoważnionym szybki i dokładny przegląd danych firmowych (w tym – gdzie się znajdują, jak działają i jakie są ich wzajemne zależności od innych zasobów organizacyjnych).
 • Działać jako monitoring finansowy, pozwalając uniknąć zbędnych wydatków (na posiadane już dobra przez organizację oraz pozbycie się nieużywanych zasobów).
 • Pomóc w osiągnięciu zgodności z wymogami np. RODO i pozostałymi przepisami z zakresu prywatności danych osobowych.
 • Pomóc w zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa – m.in. poprzez zabezpieczenie wszystkich widocznych w bazie urządzeń końcowych. 
LOG Systems - LOG Plus

CMDB – dla kogo?

Zarządzanie Konfiguracją często mylone jest z Zarządzaniem Zasobami (Asset Management). Nie chodzi tu jednak o fizyczne zasoby organizacji same w sobie, lecz o informacje o korzystaniu z zasobów przez użytkowników. Bez bazy CMDB zawierającej takie dane, trudno będzie szybko reagować na pojawiające się zgłoszenia.

Ze względu na rosnące zainteresowanie wdrażaniem skutecznych procedur w działach IT (głównie tych zgodnych z ITIL) firmy decydują się właśnie na wdrożenie CMDB. W świecie, gdzie kluczowe znaczenie dla biznesu ma informacja, organizacje są świadome, że nawet pojedyncze dane mogą być istotne, np. na temat identyfikacji i weryfikacji problemu. CMDB jest polecane jako podstawowe narzędzie do kontrolowania i zarządzania środowiskiem IT, co przekłada się na osiąganie celów biznesowych i świadczenie usług na najwyższym poziomie. CMDB to rozwiązanie dla organizacji, które chcą osiągnąć następujące cele:

 • Chcą kompleksowo przechowywać informacje na temat wszystkich zasobów IT w firmie i realizowanych przez nie usługach. 
 • Potrzebują dostępu do dokładnych danych konfiguracyjnych oraz dokumentacji wymaganych w obsłudze w zarządzaniu usługami.
 • Chcą stworzyć bazę wiedzy, która będzie podstawą w procesie zarządzania zmianami, wersjami, problemami i incydentami. 
 • Potrzebują poddawać weryfikacji zapisy konfiguracji i infrastruktury w celu eliminacji rozbieżności. 

CMDB – dlaczego warto?

Wdrażanie nowego rozwiązania musi przynosić korzyść organizacji na poziomie operacyjnym lub finansowym. Co umożliwia m.in. wprowadzenie CMDB?

 1. Szybsze reakcje na zgłoszenia (ich analiza, kategoryzacja, przypisanie procesu naprawczego),
 2. Szybsze przekierowanie i przypisanie osoby odpowiedzialnej za rozwiązanie problemu,
 3. Sprawne poinformowanie grupy, której dotyczy zmiana/awaria o przerwie w dostępie do usługi,
 4. Możliwość udostępnienia rozwiązania tymczasowego na czas zmian / naprawy,
 5. Możliwość rozwiązania zgłoszenia na pierwszym etapie, dzięki rozwiązaniom tymczasowym, 
 6. Powiązanie nowego zgłoszenia z istniejącymi / poprzednimi problemami,
 7. Rozwiązanie problemu zgodnie z umowami SLA.

Automatyzacja CMDB

Baza CMDB w organizacji może przyjąć kształt wspomnianej już mapy infrastruktury IT lub przypominać statyczny arkusz kalkulacyjny, z którego pracownik może wyciągnąć informacje na temat urządzenia i zainstalowanego na nim oprogramowania. Czy jednak tylko o to chodzi? Dział IT może osiągnąć założone cele w zarządzaniu zasobami, głównie poprzez automatyzację czasochłonnych zadań, w szczególności przy aktualizowaniu bazy danych zarządzania konfiguracją (CMDB), aby dokładnie zinwentaryzować zasoby. 

Większość ręcznych arkuszy CMDB nie jest właściwie zaktualizowana. Zazwyczaj informacje wprowadzane w ten sposób nie są systematycznie aktualizowane w przypadku dużych wolumenów. Po pierwsze, po prostu jest ich za dużo. Po drugie, procesy ręczne nie są rozwiązaniem dla rozbudowanych baz danych (np. w korporacjach). Zasada wydaje się tu bardzo prosta – nie możesz dokładnie inwentaryzować i monitorować tego, czego nawet nie widzisz.

CMDB – podsumowanie

Pracownicy, ich urządzenia i znajdujące się na nich dane podlegają ciągłej zmianie. Organizacja powinna mieć możliwość śledzenia urządzeń i ich zabezpieczeń oraz możliwość reagowania na zagrożenia. Ręczna aktualizacja danych na temat zasobów infrastruktury IT, przy obecnej skali zaawansowania baz danych, jest marnotrawstwem czasowo-finansowym. CMDB jako baza danych – zarządzanie konfiguracją to podstawa i jedno z najbardziej optymalnych rozwiązań dla organizacji posiadających działy oraz infrastrukturę IT.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings