CMDB

Moduł jest rozszerzeniem licencji podstawowej – umożliwia ewidencjonowanie i zarządzanie całym cyklem życia dla dużej ilości zasobów. Zawarte są w nim rozwiązania z zakresu zarządzania urządzeniami sieciowymi, mobilnymi, monitorami czy drukarkami. Do systemu można wprowadzić dowolną liczbę zasobów (z pominięciem komputerów, serwerów, administratorów), gdyż ta część nie podlega licencjonowaniu.