Profilowanie danych: spersonalizowane reklamy i RODO

LOG Systems - LOG Plus

Profilowaniu podlegamy każdego dnia. Wchodząc na portale społecznościowe, pewnie nie raz zauważyłeś trafnie spersonalizowane reklamy. Śledzenie użytkowników w sieci to skarbnica wiedzy dla reklamodawców. Dzięki temu firmy podejmują decyzje np. o wysokości ceny i jakości produktu względem konkretnych osób. Czy wiesz, że po wejściu w życie przepisów RODO, masz prawo nie zgodzić się na profilowanie Twoich danych?

Sprawdź Rejestry RODO z LOG System

Co to jest profilowanie danych?

Profilowanie to zjawisko, którego istotą jest zbieranie informacji o użytkowniku na podstawie jego zachowań w sieci. W ten sposób firmy zdobywają szerokie spektrum danych na temat tego, gdzie pracujemy i spędzamy wakacje, w jakim wieku są nasze dzieci, co kupujemy najczęściej i jakie miejsca odwiedzamy. Profilowanie pozwala firmom wysnuć wnioski na temat posiadania określonych cech. Przykładem mogą być aplikacje bankowe, które dokonują wstępnej weryfikacji wiarygodności potencjalnych kredytobiorców.

Spersonalizowane reklamy to działania kampanii np. Google Ads czy remarketingu, które mają być interesujące dla konkretnego profilowanego. To istotne działanie dla organizacji sprzedających produkty i usługi. Czasem mogącym przesądzić o wygranej w wyścigu o konsumentów. Nikogo nie dziwi fakt, że obecnie profilowanie wykorzystywane jest w skali globalnej przez brokerów baz danych. To oni sprzedają pozyskane informacje do firm, które pragną docierać do wszystkich zainteresowanych ich produktem.

Nowa definicja profilowania w świetle RODO

Nowa definicja profilowania, zgodnie z art. 4 pkt 4 RODO, brzmi:

„(…) dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”.

Zgodnie z Rozporządzeniem, profilowaniem jest zarówno złożone działanie, jak i zwykła klasyfikacja osób ze względu na ich wiek, płeć czy wzrost. Poza tym RODO wskazuje dwie kategorie profilowania:

 • pierwsza, bazująca na analizie prawdziwych informacji o konkretnej osobie,
 • druga, polega na wytworzeniu nowych informacji na podstawie pozyskanych danych.

Warto pamiętać, że w drugim przypadku zawsze istnieje ryzyko na przypisanie błędnych cech do podmiotu. To powoduje wówczas wykluczenie dostępu danej osoby do konkretnych produktów. Zatem, przed wyborem kategorii profilowania danych dobrze jest zadać sobie pytanie, jakiego efektu oczekujemy.

Dodatkowo w świetle RODO należy zwrócić uwagę, że kategorie profilowania mogą przybierać różne formy:

 • zwykłą – decyzja podjęta z udziałem człowieka,
 • zautomatyzowaną – proces przeprowadzony w pełni przez programy.

Obowiązki Administratorów Danych Osobowych (ADO)

Obowiązek informacyjny

Administratorzy Danych Osobowych (ADO) są zobowiązani, aby poinformować osoby o profilowaniu, jego konsekwencjach oraz formie (czy jest zautomatyzowana). Komunikat musi być jasny i przekazany precyzyjnie. Obowiązek informacyjny funkcjonuje bez względu na podstawę prawną przetwarzania. Zarówno w przypadku danych zwykłych, jak i szczególnych kategorii, brzmi tak samo.

W sytuacji, gdy profilowanie nie jest niezbędne do wykonania umowy, nie jest dokonywane na podstawie zgody, brak jest podstawy prawnej oraz gdy decyzje są zależne od szczególnej kategorii danych (art.22 ust. 1 i 4), należy przekazać dodatkowo:

 • na jakich zasadach podejmowane są decyzje,
 • jakie skutki prawne one niosą oraz w jaki sposób będzie wpływać na podmiot.
LOG Systems - LOG Plus

Zgoda na profilowanie – RODO

Kolejnym obowiązkiem ADO jest umożliwienie konsumentom wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, zarówno tego z czynnikiem ludzkim, jak i zautomatyzowanego (art. 21 ust. 1 i 2). Sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celu marketingowym, jaki i profilowania z tym samym celem. W klauzuli informacyjnej należy dokładnie sprecyzować cel przetwarzania, w zależności czy dane będą zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą (art. 13 ust. 1c), czy w inny sposób (art. 14 ust. 1 c).

Według art. 22 ust. 1 RODO mamy prawo, by nie podlegać decyzji podjętej na podstawie profilowania. Jeśli bazuje ona wyłącznie na informacjach zdobytych podczas zautomatyzowanego przetwarzania i implikuje dla nas skutki prawne, możemy zgłosić pełnomocny sprzeciw. Wyjątkiem jest, jeżeli decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy z administratorem,
 • jest dozwolona prawem Unii,
 • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Dostęp do przetwarzanych danych

Administratorzy mają również obowiązek udzielić dostępu do przetwarzanych danych, osobie której dotyczą (art. 15 RODO). W praktyce oznacza to, że gdy wpłynie wniosek o dostęp do danych, firma jest zobowiązana udzielić informacji, które zostały podane w klauzuli informacyjnej.

Zgodność z RODO najważniejsza

Na polskim rynku usług profilowanie danych konsumentów odbywa się od dawna. Unijne przepisy stosowane od 25 maja 2018 roku nie tylko uregulowały to zjawisko, ale też określiły dokładne warunki stosowania. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten rok minie pod znakiem licznych kontroli, czy organizacje przystosowały się do Rozporządzenia. Podmioty zajmujące się profilowaniem danych, w celu zapewnienia zgodności z RODO, powinny zadbać nie tylko o formalności, ale rzeczywiście umożliwić użytkownikom sieci świadomy wybór. Jest on możliwy tylko dzięki jasnej komunikacji.

Sprawdź Rejestry RODO z LOG System

Źródło: https://www.politykabezpieczenstwa.pl/pl/a/profilowanie-zmiany-wprowadzane-przez-rodo-i-ich-wplyw-na-branze-e-commerce

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings