Wykorzystaj oprogramowanie LOG do ochrony danych

Proponujemy rozwiązanie będące zbiorem dobrych praktyk zarządzania danymi osobowymi oraz ochroną danych firmy. Oprogramowanie LOG wspiera kulturę bezpieczeństwa w organizacji, a przy tym pomaga spełnić wymogi Rozporządzenia RODO.

Moduł do zarządzania danymi osobowymi

Moduł Rejestry RODO wymaga zakupu licencji na oprogramowanie LOG oraz Helpdesk w wersji Standard.

 • Zarządzanie Ryzykiem;
 • Analiza ryzyka (DPIA);
 • Zarządzanie Procesami biznesowymi (Rejestr czynności przetwarzania);
 • Rejestr upoważnień;
 • Rejestr umów przetwarzania;
 • Zarządzanie Zbiorami danych (Rejestr zbiorów danych);
 • Rejestr dostępów do zbiorów;
 • Zarządzanie systemami informatycznymi;
 • Zarządzanie lokalizacjami;
 • Zarządzanie dokumentami;
 • Zarządzanie szkoleniami;
 • Wniosek o nadanie dostępu do czynności przetwarzania;
 • Wniosek o odebranie/zmianę dostępu do czynności przetwarzania;
 • Wniosek o nadanie dostępu do zbioru danych;
 • Wniosek o odebranie/zmianę dostępu do zbioru danych;
 • Wniosek o szkolenie dla pracownika;
 • Rejestr incydentów bezpieczeństwa;
 • Formularz zgłaszania incydentów bezpieczeństwa;
 • Formularz zgłaszania nowego zbioru danych;

Korzyści z posiadania modułu Rejestry RODO

ROZWIĄZANIA

LOG jest narzędziem, które maksymalnie ogranicza szanse na wystąpienie naruszeń, dzięki rozwiązaniom w zakresie technicznym, jak i organizacyjnym.

ROZSZERZENIA

Moduł pozwala na zarządzanie dodatkowymi rejestrami, a także przepływami i formularzami zgłoszeń w Helpdesk, np. wzór Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

WSPARCIE

Doradztwo doświadczonego (min. 5 lat doświadczenia) konsultanta, posiadającego certyfikaty w obszarach związanych z bezpieczeństwem lub zarządzaniem usługami IT.

KNOW HOW

Oferujemy również dostęp do fachowej wiedzy i doświadczenia ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji w zakresie organizacyjnym oraz rozwiązań technicznych.

Rejestry zbiorów danych

Prosta możliwość zarządzania wszystkimi zbiorami danych, zebranymi w formie rejestru w jednym centralnym miejscu, razem z określeniem miejsca ich przechowywania, osób mających dostęp do zbiorów, daty nadania i odbioru dostępu wraz z pełną historią zmian. Dodatkowo system umożliwia zapis w rejestrach zbiorów danych wszelkiego rodzaju czynności, jakie zostały na nich wykonane przez ABI/ADO/IOD.

Zarządzanie uprawnieniami

Gotowe procesy umożliwiające nadawanie i odbieranie uprawnień pracownikom do systemów informatycznych i/lub zbiorów danych osobowych za pomocą wniosków akceptacyjnych.

Ewidencjonowanie szkoleń

Zawiera gotowe procesy kwalifikowania pracowników na szkolenia wraz z rejestracją. Uwzględnia również informacje, kiedy i jakie szkolenie pracownik odbył (np. szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych).

Dokumenty upoważnień

Gotowe dokumenty upoważnień z możliwością ich akceptacji przez pracowników w postaci elektronicznej. System umożliwia także wydruk ( w tym również zapis PDF) dokumentu karty posiadanych przez pracownika uprawnień zawierającego pouczenie związane z zachowaniem poufności.

Zgłoszenia naruszeń

Każdy pracownik ma możliwość zgłoszenia, naruszeń bezpieczeństwa informacji (incydent bezpieczeństwa) wraz z opisem szczegółów zdarzenia.

Powiadomienia

IOD, lub inna upoważniona osoba, dostaje powiadomienie w zakresie każdego zdarzenia związanego z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Przepływy związane z RODO

System posiada wbudowane przepływy, które umożliwiają wygenerowanie:

 • wniosku o nadanie uprawnień,
 • wniosku o odebranie/zmianę uprawnień,
 • zgłoszenia incydentu bezpieczeństwa informacji,
 • zgłoszenia zbioru danych,
 • wniosku o wgląd do danych,
 • wniosku o usunięcie danych,
 • szkolenia dla pracownika,
 • (utworzenie) konta dla nowego pracownika.

Monitoring systemów antywirusowych

Konfiguracja mechanizmu LOG, wykrywającego braki w instalacji programów antywirusowych, automatycznie tworzącego incydenty naruszenia procedur bezpieczeństwa.

Kontrola niepożądanych programów

Konfiguracja mechanizmu LOG, wykrywającego niepożądane programy komputerowe w firmie, które mogą powodować obniżenie poziomu bezpieczeństwa.

Kontrola dostępu do zewnętrznych nośników danych

Konfiguracja mechanizmu LOG, wykrywającego podłączenie nieautoryzowanego nośnika danych do urządzenia komputerowego w firmie.

Monitoring operacji na plikach danych

Konfiguracja mechanizmu LOG, rejestrującego każdą czynność tworzenia, usuwania i kopiowania plików na urządzeniu komputerowym w firmie. Monitoring logowania się użytkowników, umożliwiającego nadzór nad logowaniem się użytkowników do urządzeń komputerowych.

Blokowanie nieautoryzowanych procesów i stron WWW

Konfiguracja mechanizmu LOG, umożliwiającego blokowanie nieautoryzowanych procesów (programów) i stron internetowych na firmowych urządzeniach komputerowych.

Rozporządzenie

25 maja 2018 roku zaczęły być stosowane zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nowe zapisy

Nowe zapisy o ochronie danych osobowych to nie tylko groźby kar za naruszenia i kontrole z UODO. To przede wszystkim zwiększenie świadomości obywateli w związku z ich prawami i ochroną prywatności. Wdrożenie zapisów RODO w firmie to nie tylko obowiązek prawny, to także kultura pracy idąca w parze z dbałością o klienta oraz współpracowników.

Rejestr czynności przetwarzania

Zgodnie z art. 30 RODO każda organizacja, która przetwarza dane osobowe musi posiadać rejestr czynności przetwarzania. Z systemem LOG w 100% spełniasz ten obowiązek!

Rejestruj Incydenty Bezpieczeństwa

Zarządzaj Ryzykiem

Rejestruj dostępy do zbiorów danych

Zarządzaj Uprawnieniami

Zarządzaj rejestrem przetwarzania

Nadaj i odbieraj wnioski i upoważnienia

Zarządzaj szkoleniami

Zarządzaj systemami informatycznymi / lokalizacjami / dokumentami

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings