Wykorzystaj oprogramowanie LOG do ochrony danych

Proponujemy rozwiązanie będące zbiorem dobrych praktyk zarządzania danymi osobowymi oraz ochroną danych firmy. Oprogramowanie LOG wspiera kulturę bezpieczeństwa w organizacji, a przy tym pomaga spełnić wymogi Rozporządzenia RODO.

Moduł do zarządzania danymi osobowymi

Moduł Rejestry RODO wymaga zakupu licencji na oprogramowanie LOG oraz Helpdesk w wersji Standard.

 • Zarządzanie Ryzykiem;
 • Analiza ryzyka (DPIA);
 • Zarządzanie Procesami biznesowymi (Rejestr czynności przetwarzania);
 • Rejestr upoważnień;
 • Rejestr umów przetwarzania;
 • Zarządzanie Zbiorami danych (Rejestr zbiorów danych);
 • Rejestr dostępów do zbiorów;
 • Zarządzanie systemami informatycznymi;
 • Zarządzanie lokalizacjami;
 • Zarządzanie dokumentami;
 • Zarządzanie szkoleniami;
 • Wniosek o nadanie dostępu do czynności przetwarzania;
 • Wniosek o odebranie/zmianę dostępu do czynności przetwarzania;
 • Wniosek o nadanie dostępu do zbioru danych;
 • Wniosek o odebranie/zmianę dostępu do zbioru danych;
 • Wniosek o szkolenie dla pracownika;
 • Rejestr incydentów bezpieczeństwa;
 • Formularz zgłaszania incydentów bezpieczeństwa;
 • Formularz zgłaszania nowego zbioru danych;

Korzyści z posiadania modułu Rejestry RODO

ROZWIĄZANIA

LOG jest narzędziem, które maksymalnie ogranicza szanse na wystąpienie naruszeń, dzięki rozwiązaniom w zakresie technicznym, jak i organizacyjnym.

ROZSZERZENIA

Moduł pozwala na zarządzanie dodatkowymi rejestrami, a także przepływami i formularzami zgłoszeń w Helpdesk, np. wzór Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

WSPARCIE

Doradztwo doświadczonego (min. 5 lat doświadczenia) konsultanta, posiadającego certyfikaty w obszarach związanych z bezpieczeństwem lub zarządzaniem usługami IT.

KNOW HOW

Oferujemy również dostęp do fachowej wiedzy i doświadczenia ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji w zakresie organizacyjnym oraz rozwiązań technicznych.

Rejestry zbiorów danych

Prosta możliwość zarządzania wszystkimi zbiorami danych, zebranymi w formie rejestru w jednym centralnym miejscu, razem z określeniem miejsca ich przechowywania, osób mających dostęp do zbiorów, daty nadania i odbioru dostępu wraz z pełną historią zmian. Dodatkowo system umożliwia zapis w rejestrach zbiorów danych wszelkiego rodzaju czynności, jakie zostały na nich wykonane przez ABI/ADO/IOD.

Zarządzanie uprawnieniami

Gotowe procesy umożliwiające nadawanie i odbieranie uprawnień pracownikom do systemów informatycznych i/lub zbiorów danych osobowych za pomocą wniosków akceptacyjnych.

Ewidencjonowanie szkoleń

Zawiera gotowe procesy kwalifikowania pracowników na szkolenia wraz z rejestracją. Uwzględnia również informacje, kiedy i jakie szkolenie pracownik odbył (np. szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych).

Dokumenty upoważnień

Gotowe dokumenty upoważnień z możliwością ich akceptacji przez pracowników w postaci elektronicznej. System umożliwia także wydruk ( w tym również zapis PDF) dokumentu karty posiadanych przez pracownika uprawnień zawierającego pouczenie związane z zachowaniem poufności.

Zgłoszenia naruszeń

Każdy pracownik ma możliwość zgłoszenia, naruszeń bezpieczeństwa informacji (incydent bezpieczeństwa) wraz z opisem szczegółów zdarzenia.

Powiadomienia

IOD, lub inna upoważniona osoba, dostaje powiadomienie w zakresie każdego zdarzenia związanego z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Przepływy związane z RODO

System posiada wbudowane przepływy, które umożliwiają wygenerowanie:

 • wniosku o nadanie uprawnień,
 • wniosku o odebranie/zmianę uprawnień,
 • zgłoszenia incydentu bezpieczeństwa informacji,
 • zgłoszenia zbioru danych,
 • wniosku o wgląd do danych,
 • wniosku o usunięcie danych,
 • szkolenia dla pracownika,
 • (utworzenie) konta dla nowego pracownika.

Monitoring systemów antywirusowych

Konfiguracja mechanizmu LOG, wykrywającego braki w instalacji programów antywirusowych, automatycznie tworzącego incydenty naruszenia procedur bezpieczeństwa.

Kontrola niepożądanych programów

Konfiguracja mechanizmu LOG, wykrywającego niepożądane programy komputerowe w firmie, które mogą powodować obniżenie poziomu bezpieczeństwa.

Kontrola dostępu do zewnętrznych nośników danych

Konfiguracja mechanizmu LOG, wykrywającego podłączenie nieautoryzowanego nośnika danych do urządzenia komputerowego w firmie.

Monitoring operacji na plikach danych

Konfiguracja mechanizmu LOG, rejestrującego każdą czynność tworzenia, usuwania i kopiowania plików na urządzeniu komputerowym w firmie. Monitoring logowania się użytkowników, umożliwiającego nadzór nad logowaniem się użytkowników do urządzeń komputerowych.

Blokowanie nieautoryzowanych procesów i stron WWW

Konfiguracja mechanizmu LOG, umożliwiającego blokowanie nieautoryzowanych procesów (programów) i stron internetowych na firmowych urządzeniach komputerowych.

Rozporządzenie

25 maja 2018 roku zaczęły być stosowane zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nowe zapisy

Nowe zapisy o ochronie danych osobowych to nie tylko groźby kar za naruszenia i kontrole z UODO. To przede wszystkim zwiększenie świadomości obywateli w związku z ich prawami i ochroną prywatności. Wdrożenie zapisów RODO w firmie to nie tylko obowiązek prawny, to także kultura pracy idąca w parze z dbałością o klienta oraz współpracowników.

Rejestr czynności przetwarzania

Zgodnie z art. 30 RODO każda organizacja, która przetwarza dane osobowe musi posiadać rejestr czynności przetwarzania. Z systemem LOG w 100% spełniasz ten obowiązek!

Rejestruj Incydenty Bezpieczeństwa

Zarządzaj Ryzykiem

Rejestruj dostępy do zbiorów danych

Zarządzaj Uprawnieniami

Zarządzaj rejestrem przetwarzania

Nadaj i odbieraj wnioski i upoważnienia

Zarządzaj szkoleniami

Zarządzaj systemami informatycznymi / lokalizacjami / dokumentami