Zmiany w systemie LOG 6.6, cz. 1

W przeciągu ostatnich kilku miesięcy wydaliśmy trzy duże aktualizacje oprogramowania LOG. Od wersji 6.4 do wersji 6.6 wprowadzono wiele znaczących zmian w systemie. Oprócz nowości pojawiły się także poprawki, usprawniające wcześniej istniejące funkcje w systemie. W dalszej części artykułu piszemy o kilku istotnych ulepszeniach w systemie LOG Helpdesk.

Najnowsze zmiany w LOG Helpdesk

Najwięcej zmian, bo aż 124, zaszło w obszarze Helpdeska. Aktualizacje miały na celu  znaczną poprawę obsługi zgłoszeń. Wprowadzone zmiany są również ułatwieniem dla użytkowników, którzy po raz pierwszy stykają się z naszym systemem. Jasno opisane etapy zgłoszenia zwiększają intuicyjność pracy w widoku zgłoszeń.

Panel akcji

Do górnego paska podglądu zgłoszenia dodano rozwijane pole “Akcje”. Po rozwinięciu przycisku, użytkownik otrzymuje szybki dostęp do akcji, takich jak: przypisz zadanie, powiąż czy zatwierdź. Wszystkie akcje, dostępne w różnych miejscach podglądu zgłoszenia, mogą być teraz wykonywane z poziomu jednego przycisku. Dodatkowo, łatwiejszy dostęp  do powiązanych zdań usprawnia sposób poruszania się między zgłoszeniami połączonymi ze sobą. 

Należy podkreślić, że dostępność poszczególnych akcji w panelu, zależna jest od posiadanych przez użytkownika uprawnień.

Pasek górny z widokiem Akcje
Widok rozwiniętej listy Akcje

Cykl życia

Kolejną ważną funkcjonalnością, która została wprowadzona do Helpdeska jest zakładka “Cykl życia”. W graficzny sposób przedstawia historię zmian w danym zgłoszeniu. Wgląd do osi czasu w cyklu życia, mają osoby posiadające uprawnienia do wyświetlania zgłoszenia. Wpisy zawierają informacje, m.in. o: rodzaju wykonywanej akcji, dacie zmian, osobie, która jej dokonała oraz treści wykonanej akcji.

Widok zakładek wraz z nową funkcjonalnością Cykl życia
Widok na oś czasu w Cyklu życia

Dzięki zastosowaniu osi czasu wszystkie informacje są bardziej czytelne i szybsze do znalezienia.

Przykładowy wpis na osi czasu w zakładce Cykl życia

Unieważnianie wpisów

W nowej wersji Helpdeska dodano możliwość unieważniania komentarzy i notatek. Pozwoli to na większą kontrolę wpisywanych treści pod zgłoszeniem. Funkcja ta nie usuwa komentarza całkowicie, a jedynie zaznacza w wyraźny sposób, że komentarz jest nieważny lub niezgodny z tematem.

Okno zapytania o usunięcie komentarza
Wizualizacja usuniętego komentarza w zgłoszeniu

Zasoby

Zakładka “Zasoby” w widoku głównym w Helpdesku została rozbudowana. Do karty zasobów dostęp mają pracownik oraz jego przełożony – dla innych osób te informacje są niedostępne. Wszystkie dane dotyczące użytkowników może sprawdzić administrator z poziomu aplikacji. W nowej wersji można wyszukiwać pracowników poprzez wybór działu, w którym pracuje. Informacje na jego temat pobierane są z danych zawartych w profilu osoby, dzięki temu można w szczegółowy sposób podejrzeć przypisane zasoby do danej osoby.

Pamiętaj – dostępy do systemów informatycznych nadawane są zgodnie z zajmowanym przez pracownika stanowiskiem. Są one niezbywalne i nie można ich odebrać.

Reguły biznesowe

Od wersji LOG 6.6 reguły biznesowe mogą wpływać na zgłoszenie po jego utworzeniu. Ostatnia aktualizacja umożliwiła wywołanie reguł biznesowych z poziomu workflow.

Tworzenie reguły biznesowej
Tworzenie reguły biznesowej

Po aktualizacji rozbudowano widok dostępów do systemów informatycznych i procesów biznesowych. Zostały dodane etykiety w oknie zmiany dostępów w kontrolce przypisywania profilu osoby. Dodano również podgląd opisu roli uprawnień we wniosku o nadanie dostępu. Wprowadzono ograniczenie możliwości edycji zgłoszenia dla obserwujących. Wybór akcji musi uwzględniać uprawnienia danego użytkownika w systemie. Takie rozwiązanie zapewnia, że niepożądane osoby nie będą miały wglądu do zgłoszenia.

To tylko część nowości, jakie pojawiły się w wersjach 6.4-6.6. Pełną listę zmian możesz znaleźć na naszej bazie wiedzy, do której dostęp mają jedynie zalogowani użytkownicy.

Powiązane artykuły