Produkty

Produkty oferowane przez firmę LOG Systems, to narzędzia wspomagające pracę IT oraz działów biznesowych. Sprawdź, jak zastosowanie rozwiązań przełoży się na sukces Twojej organizacji!

Log PLUS

LOG Plus

Przełomowe rozwiązanie w Software Assets Management. Jest oparte o nową technologię, która umożliwia korzystanie z modułu SAM z poziomu przeglądarki i urządzeń mobilnych. LOG Plus to przede wszystkim narzędzie, z którego skorzysta zarówno osoba techniczna, jak i pracownik biznesowy.

  • nowoczesny system zarządzania licencjami SAM,
  • ergonomiczny i intuicyjny interfejs użytkownika,
  • dostęp z poziomu przeglądarki i urządzeń mobilnych,
  • wdrażanie mechanizmów wspomagających procesy biznesowe bez zaawansowanej wiedzy IT.

 

Moduły i funkcje

Moduły i funkcje

Dostęp do rejestrów niezbędnych do spełnienia wymagań Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Wspomaga zarządzanie rejestrem czynności przetwarzania, zbiorami danych, uprawnieniami, regułami bezpieczeństwa, a także wspiera wykonywanie analizy ryzyka.
Log - strzałka zobacz
Zbiór najlepszych praktyk służących do zarządzania i optymalizowania oprogramowania. Pomaga odpowiednio rozliczać licencje, nawet te zlokalizowane w chmurze. Właściwie przeprowadzona analiza oprogramowania w organizacji, zabezpiecza firmowe dane.
Log - strzałka zobacz
Umożliwia zgłaszanie incydentów, nadawanie uprawnień, zautomatyzowanie delegowania zadań w procesach, czy powiązywanie zgłoszeń z zasobami. Prosty edytor graficzny pomaga samodzielnie tworzyć szablony procesu unikatowe dla danej organizacji.
Log - strzałka zobacz
Zbiór procedur określających dostępy do poszczególnych aplikacji i programów. Moduł umożliwia zwiększenie poziomu bezpieczeństwa organizacji, czy podniesienie jakości świadczonych usług w ramach umów SLA.
Log - strzałka zobacz

Usługi

Zapewniamy szereg dodatkowych usług, które wpływają na jakość użytkowania oprogramowania LOG. Wspieramy organizacje w zakresie pomocy technicznej, utrzymania systemu i serwisu, a także podczas procesu wdrażania oprogramowania.