Monitoring Ekranów

Dzięki modułowi Monitoring Ekranów możesz automatycznie wykonywać zrzuty ekranów poszczególnych użytkowników. Ponadto otrzymujesz możliwość zdefiniowania godzin, w których mają być one wykonywane.