Rejestry RODO

Dzięki modułowi Rejestry RODO zyskujesz możliwość kontroli oraz nadawania i odbierania dostępów użytkownikom. W odpowiedni sposób będziesz zarządzać rejestrem czynności przetwarzania, czy zbiorami danych. Dodatkowo otrzymujesz szybki wgląd w rejestr incydentów bezpieczeństwa.