Zarządzanie Tożsamością

Zarządzanie Tożsamością (Identity Management) w LOG powstało jako składowa procesów, technologii i polityk, które pozwalają administratorom na sprawne zarządzanie i ochronę przed niepowołanym dostępem do usług i aplikacji w firmie. Rozwiązanie znajdzie również szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie poszukuje się metod automatyzacji procesów, zarządzania uprawnieniami oraz wdrażaniem usystematyzowanych modeli upoważnień.