Profil Osoby

Profil Osoby to zbiór cech opisujących stanowisko pracy jednego lub wielu osób zatrudnionych. Charakterystyka pracownika opiera się o parametry, takie jak: czynności wykonywane w ramach pracy, godziny pracy, profile uprawnień SI, ograniczenia, wymagane zasoby, licencje, szkolenia i wiele innych. Dodatkowo moduł pozwala zarządzać nadawanymi przywilejami, co wspiera standaryzację i ułatwia kontrolę.