LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

Uniwersytet Wrocławski

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

PHU Topaz

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

LOG Systems - LOG Plus

Zobacz więcej

Zapisz się na webinar

Sprawdź temat i agendę najbliższego webinaru. Podczas cyklicznych spotkań online prezentujemy najważniejsze funkcje wybranego systemu lub konkretna grupę tematyczną.

08.11.2021

Prokuratura Krajowa

Jacek Kołkowski / Informatyk - Biuro Informatyzacji i Analiz

„Oprogramowanie LOG Plus zostało zakupione w 2019 roku w celu liczenia licencji i mierzenia poziomu użycia oprogramowania. Wcześniej informacje te były zbierane szczątkowo, rozproszone w wielu miejscach, dlatego celem wdrożenia było ich zcentralizowanie i ujednolicenie. Narzędzie pomaga usystematyzować wiedzę dotyczącą posiadanych licencji, przeprowadzić pełen audyt i przydatne jest w momencie planowania zakupów nowych produktów. LOG Plus pozwala także na wykrycie zaległości licencyjnych oraz zapobieganie ewentualnym niezgodnościom, co ma wpływ na bezpieczeństwo infrastruktury.

 

Wdrożenie oprogramowania było nieskomplikowane i odbyło się częściowo zdalnie. LOG Plus to narzędzie elastyczne i wielopoziomowe, które ułatwia wiele tematów. W przyszłości jego wykorzystanie będzie brane pod uwagę także na innych płaszczyznach.”

24.09.2021 

Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy

Marek Konopacki / Administrator Sieci

 „Oprogramowanie LOG wspiera działy IT Grupy Kapitałowej Mostostal Puławy od 2015 roku, kiedy to pojawiła się potrzeba scalenia informacji w jednym systemie, który pokazywałby stan całej infrastruktury.  Wyzwaniem było monitorowanie sieci, w tym alerty bezpieczeństwa oraz monitoring tego, co dzieje się na komputerze – kto go używa, jakie oprogramowanie jest zainstalowane i w jaki sposób jest ono wykorzystywane, a także ogólne wsparcie użytkowników. Podczas wyboru oprogramowania LOG wyróżnił się jako rozwiązanie o najbardziej szerokim zakresie inwentaryzacji, a dodatkowym atutem był fakt, że dodawanie informacji nie wymaga instalacji agenta. Przewagą był także stosunek ceny do możliwości pokrycia potrzeb, między innymi: raporty, kontrola logowań oraz HelpDesk. 

 

Funkcjonalnością, z której głównie korzystamy jest widok zasobów, inwentaryzacja sprzętu i kontrola jego lokalizacji. LOG sprawił, że proces częstego przekazywania sprzętu pomiędzy użytkownikami stał się transparentny – pozwala panować nad sytuacją, a nie się do niej dostosowywać. Wcześniej, aby dokonywać aktualizacji sprzętu należało jechać na miejsce zlecenia, a teraz wszystko odbywa się natychmiastowo i zdalnie, za pomocą skryptów, również pomoc użytkownikom jest świadczona na odległość. 

 

Samo wdrożenie oprogramowania odbyło się sprawnie, a użytkowanie ułatwia dobra dokumentacja. Kontakt z suportem jest sporadyczny, ale jeżeli już konieczny to problemy rozwiązywane są szybko.”

12.08.2021

Vision Express

Tomasz Plebański, IT Support Manager

W zakresie inwentaryzacji, ewidencji zasobów IT oraz realizacji zgłoszeń helpdesk przed długi czas korzystaliśmy z narzędzia opensource (GLPI). Ze względu na wzrost naszej organizacji z czasem pojawił się potrzeba wdrożenia rozwiązania bardziej intuicyjnego, a przede wszystkim takiego, które umożliwiało interakcję z użytkownikami. W związku z tym w połowie 2016 zdecydowano o wdrożeniu oprogramowania dostarczanego przez firmę LOG Systems. Za wyborem oprogramowania LOG przeważyła cena w stosunku do jakości i zakresu funkcjonalnego jakie oferowane jest w narzędziu.

 

Wdrożenie oprogramowania pozwoliło uporządkować ewidencję zasobów IT, ich konfigurację, a przede wszystkim umożliwiło wdrożenie narzędzia Helpdesk w całej organizacji. W ubiegłym roku podjęliśmy kroki do rozszerzenia wykorzystania modułu LOG HD o inne działy w firmie, takie jak: finanse, księgowość, dział prawny, HR, czy administracja. Uporządkowaliśmy i zoptymalizowaliśmy procedury związane z realizacją zgłoszeń, włączając w to kanały komunikacji. Efektem jest globalny obraz tego, co „boli” pracownika, czyli jakie problemy zgłasza. Dodatkowo kadra managerska ma komplet danych dotyczących realizowany zadań, łącznie z raportami o czasie realizacji zgłoszeń (SLA) i ich jakości. LOG, a w szczególności moduł Helpdesk stał się centralnym dla naszej organizacji rozwiązaniem do komunikacji, zgłaszania incydentów i realizacji zadań.

 

Współpracę z LOG Systems oceniam bardzo dobrze. Genialna responsywność działu handlowego i bardzo dobra działu technicznego, do tego sprawna komunikacja i duża elastyczność we współpracy (brak korporacyjnych procedur).  Na plus oceniam także dodatkowe usługi świadczone przed producenta, takie jak webinary i szkolenia, czy wprowadzenie dodatkowej funkcjonalności na życzenie klienta.

05.08.2021

SITECH

Leszek Kosiorek, Specjalista ds. systemów serwerowych i baz danych 

Z oprogramowania dostarczanego przez spółkę LOG Systems korzystamy od 2015 roku. Wiodącymi powodem wdrożenia systemu była potrzeba zarządzania zasobami (Asset Management)  oraz kontrola nad licencjami. W procesie decyzyjnym brane były pod uwagę cena narzędzia oraz jego zakres funkcjonalny, który miał spełnić potrzeby firmy. Dodatkowym atutem za wyborem rozwiązania LOG był fakt, że jest to produkt polskiego dostawcy, który dostosowany jest do potrzeb naszego rynku. Producent oferuje wsparcie w zakresie wdrożenia, szkoleń oraz dostosowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb organizacji.

 

Wdrożenie narzędzia LOG pozwoliło nam na określenie kierunku rozwoju organizacji m.in. w stosunku do polityki zarządzania licencjami oraz kosztów ponoszonych na licencje. Traktujemy to jako proces ciągłego udoskonalania, w którym LOG dostarcza nam kluczowych danych w tym zakresie. Dodatkowo mamy pełną kontrolę nad zasobami (assetami). Narzędzie ułatwiło nam także zarządzanie sprzętem leasingowym, jego wymianą i zamawianiem.

 

W 2018 roku spółka zdecydowała o rozszerzeniu narzędzia LOG o moduł Rejestry RODO. Dzięki temu organizacja zyskała wsparcie w zakresie spełnieniu wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z którego korzysta zespół ochrony danych oraz IOD.

 

Nasza firma kilkukrotnie korzystała z dodatkowych usług świadczonych przez LOG Systems . Były to wdrożenie systemu, szkolenia (transfer wiedzy) oraz dostosowanie raportów dostępnych w systemie na potrzeby SITECH. Korzystamy także ze wsparcia technicznego (maintenance), dzięki czemu mamy możliwość zgłaszania problemów oraz potrzeb, które realizowane są w możliwie najkrótszym czasie.

 

Współpracę z firmą LOG Systems, dostarczane produkty i świadczone usługi oceniam bardzo dobrze.

03.08.2021

Deatrans

Z oprogramowania dostarczanego przez firmę LOG Systems korzystamy już od 2014 roku. Na tamten czas nasza firma poszukiwała narzędzia do inwentaryzacji oraz ewidencji zasobów sprzętowych i oprogramowania. Z czasem potrzeby firmy zmieniały się, wzrosło zapotrzebowanie na automatyzację pewnych procesów IT oraz świadczenie pomocy zdalnej. Z tego powodu licencje na oprogramowanie LOG rozszerzyliśmy również o moduł Helpdesk.

 

Wdrożenie narzędzia, a szczególnie modułu helpdesk, pozwoliło nam na unormowanie procesów biznesowych, współpracy z klientami czy użytkownikami. Warte nadmienienia jest, że wdrożone zmian w zakresie procedur i obsługi zgłoszeń, z pewnością moglibyśmy wykonać samodzielnie. Jednakże bez narzędzia LOG nie udałoby się tak sprawnie wykonać pewnych zadań, a praca zespołu IT nie byłaby aż tak ułatwiona.

 

Jako firma korzystaliśmy również z dodatkowych usług świadczonych przez LOG Systems. Przed wdrożeniem narzędzia, w 3 osobowym składzie, braliśmy udział w szkoleniu organizowanym przez spółkę. Zdobyta wiedza pozwoliła nam samodzielnie dopasować LOG Helpdesk do modelu biznesowego firmy. Szkolenie było zasadne i oceniamy je bardzo dobrze.

 

W połowie 2020 roku zdecydowaliśmy o przejściu z oprogramowania LOG na nowszy system producenta tj. LOG Plus. Mimo, iż proces migracyjny rozłożyliśmy w czasie, jesteśmy pod wrażeniem pracy wykonanej przez LOG Systems. Należy jasno podkreślić, że LOG Plus (zgodnie z założeniami spółki) to zupełnie nowy soft. Producent pozbył się długu technologicznego, przy jednoczesnym wykorzystaniu wcześniej znanych i sprawdzonych rozwiązań, co w mojej ocenie jest „in plus”.

 

W ogólnej ocenie współpracy z LOG Systems chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszym z nich jest fakt, że nie jesteśmy klientem wymagającym – większość napotkanych problemów rozwiązujemy we własnym zakresie. Niemniej zgłaszane tematy zostały rozwiązane, co przyczyniło się także do poprawek w samej platformie i rozwoju nowych funkcji. Drugim aspektem jest ugruntowana pozycja firmy na polskim rynku.

 

Podsumowując, LOG Systems jest partnerem biznesowym godnym polecenia, ze stabilnym rozwiązaniem.

26.07.2021

Uniwersytet Wrocławski

Roman Surma, kierownik Zespołu Aplikacji Komputerowych

Z dostarczanego przez firmę LOG Systems oprogramowania LOG Helpdesk Uniwersytet Wrocławski korzysta (produkcyjnie) od września 2019 roku. Co prawda, poprzednio stosowany system helpdeskowy pozwalał na realizację potrzeb działu informatycznego, był jednak mało intuicyjny i posiadał ograniczone możliwości raportowania oraz udostępniania go innym użytkownikom. Pojawiła się potrzeba wdrożenia narzędzia/platformy helpdesk w celu komunikacji wszystkich pracowników UWr, niezależnie od poziomu ich zaawansowania w obsłudze komputera.

 

Za wyborem oprogramowania LOG Helpdesk przeważyły nie tylko wspomniane wcześniej kryteria. System oferuje inne funkcjonalności, które znane nam były z innych używanych w naszej organizacji aplikacji. Chcieliśmy mieć wszystkie te funkcjonalności zamknięte w jednym rozwiązaniu. Atutem, z naszego punktu widzenia, jest także fakt, że system powstaje w Polsce (poprzedni był zagraniczny), a co za tym idzie można uzyskać wsparcie w konfigurowaniu i obsłudze bezpośrednio od producenta. Dodatkowo system jest skalowalny, wciąż rozwijamy i daje olbrzymie możliwości dopasowania do potrzeb użytkownika. Myślę również, że system helpdesk firmy LOG Systems okres dziecięcy ma już za sobą – system jest dojrzały.


Wdrożenie oprogramowania pozwoliło na włączenie do systemu helpdesk nowych osób i nowe obszary działania naszej organizacji. Otworzyły się możliwości rejestrowania nowych typów spraw. W szczególności chodzi o ewidencję wniosków o dostępy do systemów informatycznych. Aktualnie trwają intensywne prace nad przejściem od wniosków papierowych do elektronicznych, co w efekcie powinno zaoszczędzić naszym pracownikom sporo czasu.

 

W mojej ocenie spółka jest godna polecenia, a jej pracownicy to wykwalifikowane, kulturalne i życzliwie osoby. Oczywiście na firmę patrzymy głównie oceniając jakość oferowanego oprogramowania, ale nie mniej istotne jest wsparcie, jakie można otrzymać od producenta na etapie wdrożenia i późniejszej eksploatacji.

15.07.2021

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Zygmunt Bularz, Kierownik Sekcji Wsparcia IT

W 2019 roku wznowiliśmy współpracę z firmą LOG Systems powracając do korzystania z oprogramowania LOG. System wykorzystywany jest w głównej mierze do szeroko pojętej ewidencji i zarządzania komputerami, a także urządzeniami peryferyjnymi. Aplikacja umożliwia nam bieżący podgląd statusu urządzeń, zdalne połączenie, czy wykonywanie skryptów bez ingerencji w pracę użytkownika. Dodatkowym atutem jest wsparcie w zakresie respektowania wewnętrznych polityk związanych z wykorzystaniem sprzętu służbowego.

 

LOG w wersji 6.9 wykorzystywany jest w PIG do dzisiaj, natomiast w 2020 roku rozpoczęliśmy wdrożenie najnowszego systemu dostarczanego przez LOG Systems – oprogramowania LOG Plus. Obecnie korzystamy z dwóch systemów równolegle, z naciskiem na całkowite przejście do LOG Plus, który posiada ogromny potencjał do tego, aby gromadzić w jednym miejscu wszystkie zasoby, którymi zajmuje się informatyka (od ewidencji sprzętu i zbierania informacji, po dokumenty księgowe). Ponadto LOG Plus zawiera szereg funkcji, które realnie mogą wpłynąć na optymalizację procesów, a także kosztów ponoszonych przez organizację. Jest to m.in. funkcjonalność zarządzania licencjami, w szczególności aspekt monitorowania wykorzystania oprogramowania przez użytkowników. Producent w tym zakresie stara się także budować świadomość użytkowników oprogramowania, m.in. poprzez organizację darmowych szkoleń i webinariów, których byłem uczestnikiem.

 

Współpracę z firma LOG Systems oceniam bardzo dobrze, w szczególności kontakt z opiekunem panią Anią Chodun, czy Marcinem Świątkiem, którzy zawsze znajdą czas na wyjaśnienie wątpliwości czy odpowiedź na pytanie. Pozytywnie oceniam inicjatywy firmy takie jak edukacja w tematyce ochrony danych i RODO, czy wspomnianego zakresu zarządzania licencjami SAM. Na mocną 4+ oceniam pracę serwisu technicznego, który realizuje zgłoszenia bez zastrzeżeń.

06.07.2021

PHU Topaz

Artur Kozłowski / Administrator IT

Pozytywnie oceniam współpracę w firmą LOG Systems i dostarczane przez spółkę oprogramowanie LOG. Wdrożone w 2017 roku oprogramowanie pozwoliło na usystematyzowanie pracy działu IT m.in. poprzez nadawanie priorytetów dla zgłoszeń, ich segregację i przydzielenie do odpowiednich operatorów helpdesk. Dużą zaletą rozwiązania jest funkcjonalność związana z ewidencją zasobów, która na co dzień wykorzystywana jest do zarządzania infrastrukturą firmy, a która jest powiązana relacjami ze wspominanymi zgłoszeniami do działu IT. 

 

Do wspomnianych zalet oprogramowania LOG dodam także pozytywne wrażenie z usług realizowanych przez pracowników spółki. Wdrożenie oprogramowania oraz wsparcie techniczne realizowane są na wysokim poziomie, a terminy realizacji zawsze zgodne z SLA.

01.07.2021

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Marcin Pawlik-Dobrowolski, Specjalista ds. Oprogramowania

Jak chyba każda większa jednostka edukacyjna posiadamy sporą liczbę zasobów informatycznych, zarówno sprzętowych jak i oprogramowania. Wraz z koniecznością sprawniejszego zarządzania tymi zasobami, przez pewien czas korzystaliśmy, z przygotowanego przez studenta w ramach pracy dyplomowej, prostego programu bazodanowego z interfejsem www. Z czasem okazało się, że do właściwego zarządzania licencjami oprogramowania, m. in. konieczności cyklicznego przeprowadzania audytów, to narzędzie stało się niewystarczające. Stąd zrodziła się potrzeba znalezienia odpowiedniego, profesjonalnego rozwiązania.


Spośród dostępnych na rynku systemów, naszą uwagę zwróciło oprogramowanie firmy LOG Systems. Szczególnie zależało nam na odpowiednim rozpoznawaniu zainstalowanego oprogramowania – jakość identyfikacji i rozbudowana baza wzorców wyróżniała LOG na tle konkurencyjnych rozwiązań. Dokładne filtrowanie danych i szybki dostęp do informacji, a także kwestia nadawania ról i uprawnień dla osób zaangażowanych w procesy zarządzania zasobami, przekonały nas do wdrożenia tego narzędzia. 


Z oprogramowania LOG w Akademii Techniczno-Humanistycznej korzystamy od 6 lat. Zakres pierwszego wdrożenia obejmował w szczególności moduły CMDB oraz Zarządzanie Licencjami SAM. W 2018 roku, korzystając ze wsparcia finansowego z programu POWER, rozszerzyliśmy zakres LOG o nowe moduły i liczbę stanowisk do 1100 oraz wzbogaciliśmy Helpdesk o dedykowane przepływy związane z obsługą zgłoszeń i zarządzaniem serwisem wewnętrznym. Skorzystaliśmy również z dedykowanych szkoleń dla obsługi systemów LOG i LOG Helpdesk.


Współpracę z firmą LOG Systems i świadczone przez nią usługi oceniam dobrze. Dużą zaletą jest indywidualne podejście do klienta i pomoc w kwestiach technicznych i merytorycznych. 

28.06.2021

Instytut Zootechniki

Mariusz Adamczyk – Kierownik IT

W związku z wzrastającą liczbą sprzętu oraz licencji w Instytucie, zrodziła się potrzeba zakupu profesjonalnego narzędzia do zarządzania infrastrukturą, licencjami, umowami na wsparcie techniczne itp. W roku 2013, w wyniku ogłoszonego przetargu, została wybrana oferta złożona przez LOG Systems jako najkorzystniejsza pod względem funkcjonalnym i cenowym. Instytut korzysta z oprogramowania LOG (dawniej LOG System) z powodzeniem już od ponad 8 lat, odnawiając systematycznie wsparcie producenta.


Kiedy w 2019 roku dowiedzieliśmy się, że LOG Systems wypuszcza na rynek nowszą wersję oprogramowania, z zaciekawieniem przyglądaliśmy się funkcjom nowego produktu. Dużym udogodnieniem w nowym systemie jest dostęp przez przeglądarkę i uproszczony proces aktualizacji nowych wersji (w porównaniu do konsoli instalowanej na komputerach). LOG Plus to także odświeżony, nowoczesny, a przede wszystkim intuicyjny panel użytkownika. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że nowe rozwiązanie oferuje szereg możliwości dostosowanych do obecnych a także przyszłych potrzeb

organizacji zdecydowaliśmy się na upgrade posiadanego oprogramowania do LOG Plus. Nie bez znaczenia był również fakt, że nowa wersja została stworzona w oparciu o aktualnie obowiązujące technologie.


W 2020 roku w Instytucie Zootechniki zostało wdrożone oprogramowanie LOG Plus. Proces realizowany był przy wsparciu zespołu suportu LOG Systems, a jego przebieg od momentu uruchomienia serwera, przez instalację i konfigurację systemu był bardzo sprawny.


Polecam firmę LOG Systems, dostarczane przez nią produkty i świadczone usługi, jako sprawdzonego i rzetelnego partnera biznesowego. Potwierdzeniem tego jest ponad 8-letnia współpraca Instytutu Zootechniki z producentem i dostawcą oprogramowania LOG i LOG Plus.

14.06.2021

Urząd Miasta Łodzi

Radosław Brzozowski, kierownik Oddziału Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki  

W 2016 roku powróciliśmy w Urzędzie Miasta Łodzi do korzystania z oprogramowania dostarczanego przez spółkę LOG Systems. Decydującym czynnikiem była narastająca potrzeba sprawnego zarzadzania licencjami na oprogramowanie. Wykorzystywane wówczas narzędzia (arkusz kalkulacyjny, notatki) nie były efektywne i sprawiały coraz więcej problemów, a używane wówczas narzędzie do zarzadzania zasobami IT nie posiadało modułu SAM. Stąd od ponad 6 lat korzystamy w tym zakresie z oprogramowania LOG. 

  

Kluczowym dla Urzędu Miasta Łodzi była decyzja o rozszerzeniu licencji LOG o moduł Helpdesk Professional, który wykorzystywany jest do realizacji zgłoszeń od pracowników. Zakres funkcjonalny modułu pozwolił na wprowadzenie grup wparcia, podział i dystrybucję zgłoszeń, dzięki czemu użytkownik ma do dyspozycji dedykowany katalog zgłoszeń, a zespól realizujący widzi ich priorytety. W efekcie praca zespołu IT została usprawniona, a zgłoszenia realizowane są terminowo (przypisane SLA). Zaletą systemu, oprócz oczywiście dostępnych funkcji, jest jego przejrzysty i intuicyjny wygląd, który doceniają użytkownicy. 

  

Współpracę z firmą LOG Systems oceniam bardzo dobrze. Dział handlowy, w szczególności opiekun naszej organizacji pani Anna Chodun, zawsze odpowie na nasze pytania i wątpliwości, a także przygotuje odpowiednią ofertę. Kontakt z działem wsparcia technicznego oraz zgłoszenia realizowane są terminowo i na wysokim poziomie.

14.06.2021

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

Konrad Rajca, Kierownik Zespołu Obsługi Informatycznej

Ze względu na obsługę kilku lokalizacji przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie pojawiła się potrzeba ewidencji zasobów w jednym systemie informatycznym. Po przeprowadzeniu rozeznania na rynku producentów oraz testach wersji demonstracyjnej, w 2016 roku zdecydowaliśmy o zakupie systemu LOG. Narzędzie rozwiązało pierwotny problem i pozwoliło na ewidencję zasobów sprzętowych z przypisaniem parametrów takich jak: numer IP, numer seryjny, a także powiązanie sprzętu z dokumentami np. gwarancyjnymi. 

 

Efektem wdrożenia oprogramowania dostarczanego przez spółkę LOG Systems jest uporządkowanie wszystkich zasobów sprzętowych i sieciowych oraz pełna kontrola nad nimi (nie tylko przez dział IT, ale także księgowość). Ponadto system LOG umożliwia pracownikom IT ośrodka na zdalna pomoc pracownikom organizacji. 

 

Oceniam bardzo dobrze narzędzie LOG oraz współpracę z firmą LOG Systems. Zarówno kontakt handlowy jak i wsparcie techniczne jest zawsze na wysokim poziomie. 

11.06.2021

Urząd Miasta Tarnowa

Dyrektor Wydziału Informatyzacji Urzędu Miasta Tarnowa   

Z firmą LOG Systems sp. z o.o. współprace nawiązaliśmy w 2018 roku, w wyniku wygranego przez spółkę przetargu. Poszukiwaliśmy wówczas narzędzia do kompleksowego  zarządzania infrastrukturą IT Gminy Miasta Tarnowa. Projekt obejmował dostarczenie i wdrożenie oprogramowania LOG wraz z modułem do obsługi zgłoszeń – LOG Helpdesk. 

 

Kontakt z przedstawicielami firmy LOG Systems oraz przebieg wdrożenia systemu oceniamy bardzo wysoko na każdym z etapów. Kompleksowość narzędzia LOG – zarządzanie infrastrukturą IT wraz z pakietem wspomagającym spełnienie wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), okazała się bardzo dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia administracyjnego i logistycznego. 

 

Rekomendujemy firmę LOG Systems wraz z dostarczanym oprogramowaniem i świadczonymi usługami, jako godne polecenia. 

  

15.04.2021

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Tomasz Dębicki / Kierownik Wydziału Informatyki 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z oprogramowania firmy LOG Systems korzysta  nieprzerwanie od ponad 10 lat. Byliśmy chyba jedną z pierwszych instytucji, która wdrażała system LOG, przez co poniekąd byliśmy “testerami” niektórych funkcji, dzięki czemu mieliśmy realny wpływ na kierunek jego rozwoju. W mojej ocenie jest to narzędzie kompleksowe, pozwalające na sprawne zarządzanie i prowadzenie ewidencji zasobów informatycznych.   

 

Zaletą LOG jest łatwość dotarcia do kluczowych informacji czy parametrów zasobów. Funkcje, z których szczególnie korzystamy związane są z automatyzacją procesów, raportowaniem zdarzeń oraz zdalną pomocą. Dużym ułatwieniem w podejmowaniu decyzji biznesowych, przykładowo o zakupie oprogramowania i licencji, jest lista rozpoznanego oprogramowania i jego wykorzystania przez użytkowników.   

 

Jako osoba pełniąca w przeszłości obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji wysoko oceniam moduł Rejestry RODO, który może wspomagać organizacje w spełnieniu wymogów unijnego rozporządzenia w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Uważam, że proponowany w narzędziu zakres funkcji (m.in. obsługa incydentów, rejestr czynności przetwarzania, administrowanie rolami uprawnień, akceptacje wniosków) doskonale sprawdzi się w instytucjach biznesowych i będzie odpowiednim wsparciem IOD.   

 

Potwierdzeniem jakości dostarczanych przez LOG Systems produktów jest decyzja o migracji (cross upgrade) do „nowszej” odsłony rozwiązania, czyli systemu LOG Plus. Bardzo dobrze oceniam kierunek rozwoju spółki oraz jej odpowiedź na aktualne (a nawet wychodzące w przyszłość) potrzeby rynku 

8.04.2021

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Andrzej Walera/ Administrator ds. Licencji 

Oprogramowanie LOG, z którego Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu korzysta już od 6 lat, zostało zakupione w celu inwentaryzacji i ewidencji zasobów, w szczególności licencji na oprogramowanie. Centrum zarządza kapitałem oprogramowania Gminy Wrocław - odpowiadamy za sprawne funkcjonowanie systemów informatycznych w urzędach, jednostkach administracyjnych, czy szkołach. Przy tak dużej liczbie zasobów wykorzystanie narzędzia wpierającego zarządzanie licencjami jest zatem kluczowe i w tym zakresie oprogramowanie LOG w wersji 6.7 sprawdza się bardzo dobrze.  


Jako osoba odpowiedzialna za administrowanie licencjami bardzo dobrze oceniam organizowane przez firmę LOG Systems szkolenia, także z zakresu SAM. Braliśmy udział zarówno w indywidualnych, płatnych warsztatach, jak i tych organizowanych dla szerszego grona klientów i dostępnych nieodpłatnie. Zakres omawianego materiału i przekazana przez prowadzących wiedza za każdym razem miała praktyczne przełożenie w naszej organizacji.  


Choć na rynku od kilku lat dostępnych jest coraz więcej  konkurencyjnych narzędzi, nie widzimy konieczności wdrożenia nowego rozwiązania. Zakres funkcjonalny i kierunek rozwoju systemu LOG jest dla nas satysfakcjonujący, a współpracę z firmą i jej pracownikami oceniamy bardzo dobrze. 

30.03.2021

3M Poland

Andrzej Bamburowicz/ IT End-user Service Leader  

Z oprogramowania LOG korzystamy nieprzerwanie od 11 lat, a dotąd nie widzimy konieczności zmian czy wdrożenia alternatywnego narzędzia. Kierunek w jakim firma LOG Systems rozwija swoje oprogramowanie jest dla nas satysfakcjonujący, a sami niejednokrotnie mieliśmy okazję czynnie wpłynąć na rozwój systemu.   Powodem, dla 

którego zdecydowaliśmy się na wdrożenie oprogramowania LOG była rozrastająca się infrastruktura informatyczna. Dotychczas stosowane narzędzia (excel, bazy danych, pliki lokalne) były już nieefektywne i niewystarczające. Poszukiwaliśmy rozwiązania do centralnej ewidencji zasobów-  systemu, który umożliwia pracę zespołową i współdzielenie zadań, raportowanie i automatyzację procesów.   


Zaletą oprogramowania LOG jest jego wielowątkowość i rozbudowana funkcjonalność. Narzędzie wspomaga naszą organizację szczególnie w obszarach: zarządzania sprzętem, ewidencji zasobów, monitorowania składników sprzętowych, monitorowania zmian i operacji na sprzęcie, audytów oprogramowania SAM i zdalnego zarządzania. Dodatkowo system wykorzystujemy w zakresie digitalizacji i ujednolicania procesów, np. w dokumentacji czy podpisywaniu protokołów.  


W mojej ocenie system LOG, na tle konkurencyjnych rozwiązań, wyróżnia się dzięki Agentowi – czyli składnikowi oprogramowania, który działa dwukierunkowo. Zwraca szczegółowe i istotne informacje o sprzęcie, oprogramowaniu i jego wykorzystaniu, a także pozwala na sprzężenie z jednostkami odległymi.   


Współpracę z firmą LOG Systems, pracownikami firm - zarówno wsparciem technicznym jak i obsługą handlową, oceniam bardzo dobrze. Niejednokrotnie korzystaliśmy z dodatkowych usług szkoleniowych czy z customizacji narzędzia.  

 

10.11.2020

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Piotr Szagdaj / Informatyk Wojewódzki

Ze względu na dużą liczbę stanowisk komputerowych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz bardzo zróżnicowaną bazę sprzętową, w pewnym momencie reagowanie na zgłoszenia użytkowników stało się nieefektywne i czasochłonne. Po przeglądzie ofert dostępnych na rynku systemów do zarządzania infrastrukturą sprzętową, spotkaniach z potencjalnymi Wykonawcami oraz przeprowadzeniu testów oferowanych rozwiązań, zdecydowaliśmy się na zakup i wdrożenie systemu LOG.

Oprogramowanie LOG wykorzystujemy w urzędzie nieprzerwanie od grudnia 2014 roku. Moduły, z których korzystamy skupione są na zarządzaniu zasobami IT (CMDB), w tym licencjami (SAM), oraz zdalnej pomocy użytkownikom, czyli moduł zdalnego pulpitu (VNC). Zawarte w systemie funkcje są dla nas w pełni wystarczające i spełniają nasze oczekiwania. Potwierdzeniem tego jest corocznie odnawiane Maintenance, czyli dostępu do nowych wersji systemu oraz wsparcia technicznego ze strony producenta.

25.06.2020

Apator Metrix S.A.

Ryszard Lippke / Członek Zarządu

„(…) Niezwykle cenimy sobie współpracę z firmą LOG Systems. Oprogramowanie LOG System/ które dostarcza/ w pełni zaspokoiło nasze potrzeby. Jego największym plusem/ poza spełnieniem wszystkich oczekiwań funkcjonalnych jakie postawiliśmy przed produktem/ była najwyższa dbałość w dopasowaniu oprogramowania do naszych oczekiwań. Nie bez znaczenia są również kwestie bezpieczeństwa/ które w przypadku aplikacji wspierającego wdrożenie RODO/ potraktowane zostały zgodnie z najwyższymi standardami.  

 

Szczerze polecamy firmę LOG Systems sp z o.o. jako solidnego i godnego zaufania dostawcę oprogramowania wspomagającego zarządzanie działem /0 które wspiera wdrożenie zapisów RODO w firmie.” 

15.10.2019 

Interia

Paweł Chwaleba / Członek Zarządu

„(…) Od ponad sześciu lat system umożliwia nam sprawne zarządzanie infrastrukturą. Rozwiązanie firmy LOG Systems w pełni spełnia nasze oczekiwania i z pełną świadomością możemy wyrazić nasze zadowolenie wynikające z decyzji dotyczącej jego zakupu. Pozytywne doświadczenia wynikające ze współpracy z LOG Systems sp. z o.o. stanowią podstawę do polecenia spółki jako kompetentnego i rzetelnego partnera biznesowego a samo oprogramowanie, jako kompleksowe narzędzie wspierające dział IT.”

19.09.2019

Sanok Rubber

Jerzy Lech/ Kierownik Działu Informatyki

System dzięki modułowej budowie, zapewnia wsparcie w zakresie zarządzania zasobami IT i licencjami oraz zarządzania zgłoszeniami i incydentami. Rozwiązania, jakie stosowane są przez LOG Systems pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa, obniżenie kosztów ponoszonych w przedsiębiorstwie i usprawniają działanie w zakresie IT. Doceniamy profesjonalne podejście do Klienta zarówno na etapie obsługi handlowej jak i wykonania projektu. (…)


Rekomendujemy LOG Systems jako rzetelnego i doświadczonego partnera biznesowego a oferowane przez spółkę oprogramowanie, jako efektywne narzędzie wspierające Sanok Rubber Company.


02.08.2019 

Rawlplug

Sebastian Węgrzynkiewicz / Kierownik Sekcji Wsparcia IT

„(…) Szczególnie istotne okazało się być wdrożenie modułu zarządzania nośnikami danych, dzięki któremu przy certyfikacji z bezpieczeństwa informacji według normy ISO 27001:2013 organizacja mogła wykazać się skutecznie wdrożonym systemem monitorującym, oraz blokującym możliwość podłączania nieautoryzowanych nośników danych. Na wyróżnienie zasługuje również moduł wspomagania zarządzania licencjami Software Asset Management (SAM), który okazał się również niezastąpiony by organizacja mogła wykazać odpowiedni poziom zabezpieczeń, oraz nacisku jaki stawiamy w Rawlplug na bezpieczeństwo i legalność oprogramowania.  

 

(…) profesjonalne podejście pracowników LOG Systems pozwoliło na sprawne uruchomienie systemu i wdrożenie modułów, niezbędnych podczas certyfikacji z bezpieczeństwa informacji, co zaowocowało uzyskaniem Certyfikatu ISO 27001:2013 dla kluczowych spółek Grupy Rawlplug.”

27.08.2019 

PKP CARGO S.A.

Tomasz Pierzchała / Dyrektor Biura Teleinformatyki

„(…) W związku z prowadzoną działalnością w Polsce i za granicą oraz intensywnym rozwojem, PKP CARGO S.A. podjęło decyzję o wdrożeniu Systemu do nadzorowania procesu przetwarzania Danych Osobowych oraz wspierające Software Assets Management. PKP CARGO S.A. zdecydowało o skorzystaniu z oferty, doświadczonej w tym zakresie firmy LOG Systems sp. z o.o., która specjalizuje się w dostarczeniu oprogramowania do zarządzania licencjami (SAM). Duże znaczenie przy wyborze systemu LOG miał również rozbudowany moduł do Zarządzania Rejestrami RODO. (…)  

 

 Całość projektu obejmowała analizę przedwdrożeniową, wdrożenie i konfigurację systemu wraz z fazą stabilizacji. (…) Wdrożenie systemu w tak dużej organizacji jak PKP CARGO S.A. wymagało odpowiedniego przygotowania oraz właściwego podejścia wdrożeniowców firmy LOG Systems. Projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem, a wszystkie prace zostały przeprowadzone należycie i zgodnie z oczekiwaniami klienta.”

25.07.2019 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Michał Potocki / Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki

„Firma LOG Systems (…) dostarczyła i wdrożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oprogramowanie LOG. Zamawiający zakupił 1100 licencji dożywotnich. Dostawa i wdrożenie oprogramowania zostały zrealizowane w terminie i z należytą starannością. Od momentu wdrożenia do dzisiejszego firma świadczy usługi wsparcia technicznego. Usługi są świadczone w terminie i z należytą starannością.”

25.07.2019

Instytut Kardiologii w Warszawie

Łukasz Zychewicz / Kierownik Działu Systemów Informatycznych

„(…) Oprogramowanie LOG jest narzędziem pozwalającym na sprawne zarządzanie zasobami informatycznymi i zapewniającym pełną kontrolę oraz proste rozwiązywanie zgłoszeń. Szereg możliwości systemu czyni z niego kompleksowe narzędzie, które idealnie wpasowuje się w potrzeby naszego instytutu. (…)  

 

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy i doceniamy profesjonalne podejście do klienta. Dostarczenie licencji, wdrożenie i szkolenia realizowane były w należyty sposób i spełniły nasze oczekiwania, a oprogramowanie doskonale sprawdza się jako narzędzie wspomagające pracę działu IT. Pragniemy polecić spółkę LOG Systems sp. z o.o. jako doświadczonego i rzetelnego dostawcę systemu klasy ITSM.”

23.07.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Patrycja Górniak / Sekretarz Województwa Lubuskiego 

„(…) Dostarczone aplikacje stały się ważnym narzędziem wspierającym pracę informatyków. Systemy LOG oraz Helpdesk odpowiadają naszym potrzebom, znacznie ułatwiając zarządzanie zasobami oraz infrastrukturą informatyczną. Wszystkie prace związane z dostawą oraz wdrożeniem oprogramowania zostały przez firmę LOG Systems Sp. z o.o. wykonane należycie i bez zastrzeżeń. Urząd Marszałkowski z pełnym przekonaniem poleca firmę LOG Systems jako producenta oprogramowania oraz odpowiedzialnego i rzetelnego współpracownika.” 

18.03.2019 

Grupa Farmacol

Marcin Goł / Członek Zarządu

 „(…) Wdrożenie systemu przebiegło terminowo i bez zakłóceń. Zarówno wdrożenie, jak i szkolenie, wsparcie utrzymaniowe, zrealizowane przez pracowników firmy LOG Systems zostało wykonane należycie i w pełni profesjonalnie. Oprogramowanie LOG spełniło nasze oczekiwania, szczególnie w obszarze automatyzacji bieżących zadań administracyjnych oraz kontroli w procesie zarządzaniem ŚT IT.  

 

Polecamy Spółkę LOG Systems, chcielibyśmy podkreślić profesjonalizm oraz wysoką jakość dotychczas świadczonych usług.”

15.03.2019 

Urząd Miasta Poznania

Andrzej Piechowiak / Dyrektor Wydziału

„(…) firma LOG Systems (…) dostarczyła i wdrożyła w Urzędzie Miasta Poznania oprogramowanie LOG oraz LOG Helpdesk. Ponadto, (…) firma ta świadczy usługę serwisu  ww. Oprogramowania, obejmującą dostarczenie jego nowych wersji, poprawek, słowników i wzorców oraz usuwanie błędów. Z zawartych umów w zakresie dostarczenia i wdrożenia oprogramowania oraz jego serwisu Wykonawca wywiązał i wywiązuje się obecnie bez zastrzeżeń.”

11.03.2019 

Black Red White

Grzegorz Dubiel / Dyrektor ds. Informatyki

„(…) Ze względu na złożoność procesów firma Black Red White S.A. zdecydowała się na oprogramowanie LOG System i LOG Helpdesk, które jako system klasy ITSM (zgodnie z metodyką ITIL) spełniało, a nawet przewyższało nasze potrzeby. Implementacja oprogramowania przebiegła terminowo, profesjonalnie z dużym zaangażowaniem zespołu wdrożeniowego. Interfejs użytkownika jest intuicyjny i w pełni odpowiada na potrzeby biznesu. Dodatkowym, a zarazem bardzo ważnym atutem wdrożonego systemu jest jego elastyczność. Pozwoliło to na obsługę wszystkich wymaganych procesów biznesowych. (…) 

 

Zgodnie z powyższym polecamy Spółkę LOG Systems, która stanowi dla nas doświadczonego i rzetelnego dostawcę. Zarazem chcielibyśmy podkreślić wysoką jakość wykonanych usług, jak i profesjonalizm pracowników LOG Systems. ”

15.10.2019 

Urząd Miasta Torunia

Przemysław Czechowski / Dyrektor Biura Obsługi Urzędu

„(…) Narzędzie, od ponad sześciu lat, umożliwia nam zarządzanie infrastrukturą informatyczną. LOG w pełni spełnia nasze oczekiwania. Wybór oprogramowania LOG, jako głównego narzędzia wspierającego dział IT, był dla nas dobrą decyzją. LOG Systems sp. z o.o. jest wiarygodnym partnerem, a oferowane przez nią rozwiązanie przyczyniło się do usprawnienia funkcjonowania IT w naszym urzędzie i pozwoliło na optymalizację kosztów.”

18.10.2018 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu

Piotr Dobrzyński / Naczelnik Wydziału Informatycznego

”Oprogramowanie dostarczone przez firmę LOG Systems Sp. z o.o. wykorzystywane jest w Ministerstwie Sportu od grudnia 2015 roku. (…) Zarówno kontakt z przedstawicielami handlowymi, wsparciem technicznym, jak i sam produkt są najwyższej jakości. Funkcjonalności oprogramowania LOG i LOG Helpdesk, z których korzystamy, w pełni realizuje postawione przed nim zadania, a zespół wsparcia technicznego firmy właściwie reaguje na zgłoszone żądania.  

 

Dzięki satysfakcjonującej współpracy, Ministerstwo Sportu nieprzerwanie od maja 2015 roku, rozszerza funkcjonalności oprogramowania oraz korzysta ze wsparcia technicznego firmy LOG Systems. Rekomendujemy firmę LOG Systems, jako odpowiedzialną, rzetelną i kompetentną.”

18.10.2018 

Koleje Mazowieckie

Tomasz Jędrysa / Kierownik Wydziału Teleinformatyki

„(…) Stale rozwijane i wspierane oprogramowanie LOG jest produktem godnym polecenia, zarówno z punktu widzenia administracyjnego, logistycznego jak i finansowego. (…) cenimy sobie sposobność doboru modułów (funkcjonalności) względem oczekiwań jakie stawiamy przez tego typu rozwiązaniem. Dodatkowym atutem, przemawiającym za wyborem oprogramowania LOG, jest możliwość rozszerzenia licencji o dodatkowe zasoby oraz operatorów Helpdesk (…). Zważywszy na okres korzystania z systemu, kompleksowość rozwiązania, rozwijaną i wspieraną funkcjonalność, jak również jakość wsparcia technicznego i handlowego zdecydowanie polecam rozwiązanie LOG. ”

08.05.2018 

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

Artur Szymczak / Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu 

„(…) Wdrożenie oprogramowania przeprowadzone przez firmę LOG Systems Sp. z o.o. charakteryzowało się profesjonalizmem i wysoką kulturą. Podobnie szkolenie, w trakcie którego przedstawiciel firmy sumiennie wyjaśnił poruszaną problematykę. Zaproponowane rozwiązanie pozwoliło osiągnąć założony cel – przygotować Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu do zmian przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, które zaczną obowiązywać 25 maja 2018r.  

 

Mając powyższe na uwadze, z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę LOG Systems Sp. z o.o. jako profesjonalnego dostawcę oprogramowania do zarządzania działem IT spełniającego wymagania RODO.” 

14.11.2016

Cyfrowy Polsat S.A.

Piotr Kępa / Kierownik Działu Wsparcia Informatycznego

„(…) Audyt Legalności Oprogramowania został przeprowadzony z należytą dokładnością, według ustalonego harmonogramu i z wykorzystaniem oprogramowania LOG. Dzięki temu rytm pracy w naszej organizacji nie został skrócony. Audytorzy wykazali się fachową znajomością zagadnień, a wygenerowane raporty były merytoryczne i precyzyjne. (…) Przeprowadzony audyt spełnił nasze oczekiwania, a proces jego realizacji na wszystkich etapach  oceniamy wysoko.” 

20.04.2018 

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

Aldona Zasina / Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

„(…) W styczniu 2018 r., posiadany dotychczas zestaw modułów aplikacji LOG, rozszerzyliśmy o licencję i wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnym z RODO. (…) Zlecenie zostało wykonane profesjonalnie, zgodnie z najwyższymi standardami. Współpraca przebiegła bez zastrzeżeń, harmonijnie, a prace wdrożeniowe zakończono terminowo i z należytą starannością. Wysoka klasa firmy widoczna jest również we wsparciu merytorycznym – doradztwo, zarówno w zakresie informatycznym, jak i w kwestiach bezpieczeństwa dyktowanych przez RODO, stoi na najwyższym poziomie. (…)

26.08.2016 

GAZ SYSTEM

Adam Lubik / Koordynator Działu Service Desk

„(…) Oprogramowanie LOG spełniło nasze oczekiwania pod względem merytorycznym jak i funkcjonalnym. System dostarcza nam czytelną i rzetelną wiedzę w zakresie posiadanych zasobów i sposobu ich wykorzystania. Atutem LOG jest przejrzysty interfejs, dzięki czemu jego obsługa jest bardzo intuicyjna.  

 

Firma LOG Systems Sp. z o.o. przeprowadziła wdrożenie programu oraz audyt oprogramowania w profesjonalny i szybki sposób, a jednocześnie zapewniła naszym pracownikom kompetentne szkolenia. Pozytywne doświadczenia ze współpracy z LOG Systems Sp. z o.o. stanowią podstawę do polecenia oferowanych przez nich rozwiązań. ”

10.05.2016

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

„(…) Ze względu na wiele zastosowań oprogramowanie oferowane przez firmę LOG Systems Sp. z o.o., okazało się idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia administracyjnego, logistycznego oraz finansowego.  

Na podstawie naszej dotychczasowej współpracy z firmą LOG Systems Sp. z o.o. oraz okresu korzystania z oprogramowania LOG i Helpdesk z przyjemnością polecam zarówno firmę jak i oferowane usługi.”