2019: rok zarządzania oprogramowaniem w chmurze

LOG Systems - LOG Plus

Ostatnie 10 lat innowacji zatarły granice między sprzętem, oprogramowaniem, aplikacjami i infrastrukturą w chmurze do tego stopnia, że klienci potrzebują rozwiązań, które są oparte o różnego rodzaju technologie i odpowiednio je integrują. Zarządzanie oprogramowaniem (Software Assets Management – SAM) musi łączyć zarządzanie zasobami sprzętowymi, zarządzanie SaaS i platformy zarządzania chmurą. Jak zatem wygląda perspektywa na zarządzanie oprogramowaniem w chmurze w 2019 roku?


Zarządzanie oprogramowaniem (SAM) a chmura

Po zidentyfikowaniu rozwiązań hostowanych w chmurze, które odpowiadają priorytetom organizacji, najlepiej je przetestować. Koszty, zarówno czasowe, jak i finansowe, na zakup i zarządzanie oprogramowaniem mogły być w przeszłości zaporowe. Jednak ze względu na niższe ceny i nowsze, bardziej zautomatyzowane rozwiązania, zarządzanie oprogramowaniem w chmurze uległo przekształceniu. Chmura zmieniła sposób, w jaki oprogramowanie jest kupowane, używane i zarządzane. SAM w organizacjach stał się nieco bardziej skomplikowany, być może dlatego, że organizacje starają się określić, w jaki sposób zasoby oparte na chmurze mieszczą się w ogólnym procesie zarządzania zasobami oprogramowania.

Przy dzisiejszych, zaawansowanych procesach, dział IT musi śledzić zasoby wirtualne i licencje na oprogramowanie. Według Gartnera roczne globalne wydatki na oprogramowanie biznesowe (Enterprise Software) osiągną w tym roku blisko 391 mld USD*, a zapotrzebowanie nieustannie rośnie. Forrester Research** przewiduje, że globalny rynek przetwarzania w chmurze przekroczy 200 miliardów dolarów w 2019 r.

Firmy mają obecnie więcej zasobów do zarządzania niż kiedykolwiek wcześniej. Ponadto mamy coraz bardziej złożone technologie, oprogramowanie oparte na licencji i użytkowaniu, poddawane nieustannym aktualizacjom, czy zarządzaniu subskrypcjami. Wdrożenie SAM daje możliwość planowania i rozwiązywania unikalnych wyzwań związanych z systemami chmurowymi. Poprawia także zarządzanie kosztami. Dostarcza informacji na temat wydatków i korzyści technologicznych związanych z funkcjonowaniem w chmurze.

LOG Systems - LOG Plus

6 największych wyzwań SAM 2019

Przed dostawcami rozwiązań do zarządzania oprogramowaniem (SAM) stoi wyzwanie, które polega na dostosowaniu narzędzi do aktualnie panujących trendów technologicznych. Łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że ​​SAM traci na znaczeniu. Nic bardziej mylnego. 

Aplikacje chmurowe nie powinny zmniejszyć popularności SAM, ponieważ on także wymagają nadzoru i kontroli. Tym bardziej, że część z nich często instalowana jest w organizacjach z pominięciem działów IT. 

SAM w usługach chmurowych jest definiowany na nowo. Jeżeli zakupione oprogramowanie jest wykorzystywane przez pracowników oraz przetwarza dane, to musi być odpowiednio zarządzane. Oprócz wszystkich korzyści, jakie daje oprogramowanie w chmurze, również wprowadza nowe zagrożenia, luki i reguły w przedsiębiorstwie. Jego cykl życia musi być zarządzany z równie dużą, jeśli nie większą, uwagą niż jego odpowiednik zainstalowany lokalnie. Dlatego też wdrożenie zarządzania oprogramowaniem w chmurze musi uwzględniać: 

1. Zrozumienie, w jaki sposób wykorzystywana jest technologia.

Problemem jest przełożenie orientacji technologicznej na biznesową. Działy IT stykają się ze zjawiskiem maksymalizacji produktywności, czy problemem rozrastania się danych. Osoby decyzyjne często podchodzą do zagadnień z innej perspektywy – np. kosztów i zysków, nie uwzględniając złożoności i zapotrzebowania technologicznego.

2. Koszty chmury w budżecie organizacji.

Przez lata wzrosło znaczenie chmury z powodu łatwości skalowania systemów, dostępu na żądanie i możliwości wyeliminowania początkowych kosztów wdrożeniowych. Teraz organizacje szukają możliwości obniżenia wydatków także w obszarze działalności podstawowej.

3. Różnorodne potrzeby transformacji cyfrowej na całym świecie.

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na wielu obszarach geograficznych stają przed koniecznością dostosowania transformacji cyfrowej do dojrzałości chmury regionalnej (głównie ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności).

4. Zapotrzebowanie na mniejszą ilość narzędzi, z większa ilością funkcji.

Aby uzyskać taki efekt, firmy poszukują rozwiązań, w których mogą uzyskać pełną widoczność w środowiskach lokalnych i chmurowych. Kluczowe jest tu jedno miejsce do interakcji z danymi oraz kompleksowy przegląd wykorzystania technologii.

5. Lepszą widoczność technologii. 

Popularyzowany jest dostęp do platform opartych na agentach. Zapewnia to organizacjom najdokładniejszy spis zasobów używanych m.in. w SaaS, IaaS i centrach danych. Dzięki temu mamy łatwiejszy dostęp do informacji potrzebnych do zarządzania uprawnieniami i dostępami, a tym samym do analizy i ograniczenia ryzyka biznesowego. Taki dostęp przyspiesza także wewnętrzne procesy decyzyjne w firmach.

6. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

Jakie aplikacje SaaS są kupowane i odnawiane, kto ma do nich dostęp oraz jakie dane są przetwarzane? Licencjonowanie i zgodność powinny być ściśle monitorowane. Należy wdrożyć znormalizowane zasady udzielania zamówień. Nie jest to łatwe, ale użycie odpowiednich narzędzi może uprościć ten proces.

SAM 2019 – podsumowanie

Oprogramowanie to coś więcej niż tylko instalacje – to siła napędowa każdej firmy. Dzięki strategii zarządzania oprogramowaniem w chmurze firmy mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące licencjonowania, które obniżają koszty i chronią inwestycje.

Sposób, w jaki uzyskujemy dostęp i korzystamy z oprogramowania, stale się zmienia  i ewoluuje. W 2019 roku należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój zarządzania licencjami w chmurze oraz rozważyć, jakie zmiany wprowadzą do organizacji.

Źródło:

https://www.forrester.com/Cloud-Computing

– Gartner, “Magic Quadrant for Software Asset Management Tools” by Roger Williams, Matt Corsi, Ryan Steffani, April 24, 2019.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings