Co musisz zrobić po wdrożeniu RODO?

LOG Systems - LOG Plus

Tydzień temu informowaliśmy, że około połowa polskich przedsiębiorstw nie sprostała wdrożeniu RODO. Statystyka, na pierwszy rzut oka, wydaje się niekorzystna. Z drugiej strony, połowa firm poradziła sobie z często skomplikowanymi założeniami Rozporządzenia. Nie podlega jednak wątpliwości, że pozostałe organizacje powinny czym prędzej nadrobić zaległości. Należy przy tym pamiętać, że przystosowanie organizacji do zapisów RODO to dopiero początek. RODO to nieustanna praca, konieczność wzmożonej czujności i wywiązywania się z licznych założeń. Tak, RODO to niekończący się proces.

Wielu przedsiębiorców przyznaje, że nie samo wdrożenie RODO, lecz zmiana podejścia do kwestii ochrony danych osobowych jest najtrudniejsza. Wypracowanie efektywnych schematów zachowań wymaga zgłębienia tematu, zrozumienia go, przeprowadzenia długotrwałych analiz procesów firmowych, znalezienia skutecznych rozwiązań… A później wcielenie tego w życie, u wszystkich pracowników w firmie. Sprawdźmy, o czym przedsiębiorcy muszą pamiętać, by po wdrożeniu założeń Rozporządzania przestrzegać przepisów RODO.

Zawieraj umowy powierzenia danych

Współpracujesz z kancelarią adwokacką? Z pewnością powierzasz jej dane osobowe swoich klientów. Podobnie z biurem rachunkowym, serwisem IT czy dostawcą chmurowych rozwiązań marketingowych. W każdym przypadku, pomiędzy Twoją organizacją, a firmą zewnętrzną, powinna zostać zawarta umowa powierzenia danych. W ten sposób zabezpieczasz dane osobowe Twoich pracowników i klientów. Nie możesz o tym zapomnieć!

Rejestruj czynności przetwarzania

Temat prowadzenia rejestru czynności przetwarzania wraca jak bumerang. Wciąż szczególnie problematyczne, dla wielu rodzimych przedsiębiorców, jest zrozumienie, czy są zobligowane do jego prowadzenia. Niestety (albo i stety!), w większości przypadków – tak. Znaczna część firm musi prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania. Za unikanie obowiązku grożą kary – w przypadku kontroli urzędu nadzorczego, który stwierdzi brak takiego rejestru (choć był wymagany), można spodziewać się grzywny w wysokości do 10 mln euro lub 2% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

LOG Systems - LOG Plus

Informuj o zmianach, incydentach, naruszeniach

Jeśli myślisz, że mail, który wysłałeś w okolicach 25 maja 2018 r. do wszystkich osób, których dane osobowe przetwarzasz, to wszystko co musisz zrobić by wypełnić obowiązek informacyjny – jesteś w błędzie. To był dopiero początek. Z pewnością nieustannie przetwarzasz dane osobowe, pozyskujesz nowe informacje, zachodzą incydenty i zmiany – wszystkie te sytuacje wymagają od Ciebie wywiązania się z obowiązku informacyjnego.

Prowadź rejestr naruszeń ochrony danych osobowych

O incydentach wspomnieliśmy w poprzednim punkcie. Rozwijając temat – gdy w Twojej organizacji dojdzie do naruszenia ochrony danych, musisz wdrożyć właściwą, wcześniej zdefiniowaną procedurę. Poza odpowiednią dokumentacją naruszenia, musisz przewidzieć skutki zajścia, podjąć kroki zabezpieczające, powiadomić osobę o zdarzeniu. A wszystko to, co robisz w związku z wystąpieniem naruszenia, musisz zawrzeć w rejestrze naruszeń, by w razie kontroli urzędu nadzorczego móc przedstawić szczegóły sytuacji.

Nie zapomnij o dokumentacji

Jak dobrze wiesz, przygotowanie dokumentacji RODO jest jednym z elementów wywiązania się z obowiązku wdrożenia Rozporządzenia w firmie. Niestety, wielu przedsiębiorców traktuje dokumentację RODO jako stos papierów, których życie zakończyło się wraz z postawieniem ostatniej kropki. To błąd. Dokumentacja RODO musi żyć – to właśnie tam znajdziesz wszystkie procedury, instrukcje, rejestry, raporty czy plany, które musisz na bieżąco aktualizować i uzupełniać.

LOG Systems - LOG Plus

Pozyskuj zgody

By legalnie przetwarzać dane osobowe potrzebujesz na to stosownej zgody. Przypomnijmy sobie czym, w świetle RODO, jest zgoda: „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;”. Pamiętaj również, by posiadać dowód uzyskania zgody – to po Twojej stronie leży udowodnienie, że przetwarzasz dane osobowe w sposób prawidłowy. Uwaga! Uzyskanie zgody przez milczenie, domyślne zaznaczone okienek (z treścią zgody) czy brak konieczności podjęcia działania przez zainteresowanego (domyślne wyrażenie zgody) są błędne.

Pamiętaj (i przestrzegaj!) o prawach obywateli

Wejście w życie RODO spotkało się ze sporym entuzjazmem głównie ze strony „zwykłych” obywateli. Prawo do bycia zapomnianym, prawo do sprzeciwu czy  przenoszenia danych, dla nas, czyli przedsiębiorców, mogą być problemem, zaś dla osób fizycznych nieprowadzących działalności sporym udogodnieniem. Nie zmienia to faktu, że należy je respektować.

RODO to nieustanny proces, który nigdy się nie kończy…

Wymienione wyżej przykłady to jedynie zalążek obowiązków do spełnienia, które RODO postawiło przed organizacjami. Trzeba pamiętać również o szkoleniach pracowników, nieustannej kontroli zasobów, na których przechowywane są dane osobowe, prowadzenie oceny skutków ochrony danych (DPIA)… Wymieniać można niemal bez końca. Jednak cel tego tekstu był inny – chcieliśmy uzmysłowić firmom, że wdrożenie RODO to dopiero początek drogi pod szyldem RODO. W związku z powyższym trudno wyobrazić sobie bezstresowe funkcjonowanie organizacji (groźba ogromnych kar za nieprzestrzeganie RODO!), która nie rozumie treści Rozporządzenia i – co równie istotne – nie przestrzega jego zapisów. Pamiętajmy – 50% przedsiębiorstw, które poradziły sobie z wdrożeniem RODO są dopiero na początku drogi – cała „zabawa” zaczyna się po przystosowaniu. 🙂

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings