Czy w dziale IT potrzeby jest magazyn zasobów?

Niewielki dział IT: 3 stanowiska komputerowe, drukarka, telefon stacjonarny. Do tego okablowanie i dodatkowe sprzęty takie jak monitory, myszki, klawiatury, tonery – do opanowania. Co w przypadku, kiedy stanowisk jest 10, 100, a nawet 1000 razy więcej? Opanowanie większej liczby stanowisk to także większe wymagania co do infrastruktury, jak zatem sprawnie zarządzać taką liczbą sprzętu?

Dział IT jak każdy inny dział w organizacji posiada własne zasoby. Świadome i nowoczesne organizacje korzystają z systemów wspomagających zarządzanie zasobami IT. Często jednak mamy na myśli systemy informatyczne, licencje na oprogramowanie, sprzęty takie jak komputery czy serwery. Dokładając do sprzętów elektronicznych powiązane z nimi elementy, choćby takie jak przewody, kable, tonery itp. wychodzi masa sprzętu, nad którym często administrator czy informatyk w firmie musi mieć kontrolę.

Na rynku istnieje wiele rozwiązań magazynowych, są to w większości rozbudowane systemy klasy ERP. Dział IT instytucji publicznej, jednostki edukacyjnej czy firmy komercyjnej niezwiązanej z produkcją, często nie potrzebuje aż tak rozbudowanych narzędzi, w myśl ‘po co strzelać z armaty do muchy’. Zgadzamy się z tym założeniem, dlatego w aktualizacji LOG System do wersji 6.1 wprowadziliśmy moduł Zarządzanie Magazynem.

Podstawą prac nad nowym modułem były w dużej mierze sugestie naszych klientów. Nowy moduł to bardzo uproszczona funkcjonalność: zdefiniuj nowy magazyn i dodaj pozycję w magazynie. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość ewidencjonowania zasobów bez konieczności wprowadzania numerów seryjnych, a co za tym idzie zarządzanie także drobnymi zasobami zostało znacznie uproszczone.


Powiązane artykuły