Sejm uchwalił nową ustawę o ochronie danych osobowych

W trakcie wczorajszych obrad, Sejm przyjął nową ustawę o ochronie danych osobowych, będącą uzupełnieniem RODO. Za ustawą głosowało 233 posłów, przeciw było 176, 25 wstrzymało się od głosu.

Uchwalone poprawki dostosowują polskie prawo do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Polska ustawa ma być gwarantem skuteczności stosowania RODO w Polsce.

Wśród przyjętych przepisów znajdziemy informacje o powołaniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpi Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO). Będzie on sprawował urząd przez 4 lata. Powoływać go będzie Sejm za zgodą Senatu. PUODO będzie mógł liczyć na wsparcie 3 zastępców oraz na organ opionodawczo-doradczy – Radę Ochrony Danych Osobowych. Rada składać się będzie z 8 członków, a jej kadencja wynosić ma 2 lata.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z ustawą, będzie mógł nakładać kary finansowe za łamanie postanowień RODO na administrację publiczną. Maksymalna kara, w przypadku tych instytucji, wynosić ma 100 tys. zł, zaś dla instytucji kultury – do 10 tys. zł.

Nowe przepisy mają również przyspieszyć postępowania dotyczące ochrony danych osobowych. Pożegnamy się z dwuinstancyjnością postępowań, co pozwoli obywatelom znacznie szybciej uzyskać sądową ochronę praw.

Ustawa została przyjęta przez Sejm 10 maja 2018 r. Teraz trafi do Senatu.

Powiązane artykuły