Czy ochrona danych osobowych będzie przedmiotem w szkole? To realna wizja

W polskim systemie edukacyjnym dzieci od lat zdobywają wiedzę z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych. Niestety, nikt nie uczy ich jak być zaradnym, jak skutecznie oszczędzać oraz zarządzać budżetem i emeryturą, kiedy stać mnie na kredyt, jak chronić swoje dane, czy być bezpiecznym w internecie. Na razie to mądrości życiowe, które zdobywa się metodą prób i błędów.

Sprawdź zarządzanie danymi osobowymi z LOG System 

Program  „Twoje dane – Twoja sprawa”

W Polsce od 8 lat stopniowo realizowany jest program „Twoje dane – Twoja sprawa”. Pomysłodawcą konceptu jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO). 10 grudnia rozpoczął się cykl ogólnopolskich konferencji, mający na celu promocję tej inicjatywy w placówkach oświaty. Jak na razie w programie działa zdecydowana większość dużych i średnich szkół. Teraz UODO pragnie zachęcić więcej instytucji z małych miejscowości, gdzie świadomość RODO jest niewielka.

RODO w edukacji od najmłodszych lat

Aktualna liczba uczestników programu „Twoje dane – Twoja sprawa” dobitnie pokazuje, jak duża jest potrzeba edukowania w temacie ochrony danych. Mimo to dopiero niedawno pojawił się pomysł wprowadzenia do szkół przedmiotu o ochronie danych osobowych. Aby móc o tym mówić potrzebna była świadomość praw i obowiązków wśród uczniów. Dziś, mimo jej posiadania, nadal brakuje wiedzy, jak zachowywać się w konkretnej sytuacji. Na tym polu pomysł UODO staje się realnym celem do realizacji.

UODO na szkolnej ścieżce

UODO wspiera szkoły, które przystąpiły do programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, dzieląc się wiedzą ekspercką. Ich działania obejmują: seminaria tematyczne, webinary, broszury informacyjne, a także dedykowany poradnik „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświaty”. Od grudnia dołącza do nich również cykl konferencji, poświęcony programowi.

UODO chce działać na polu szkolnym z sukcesem. Niestety, zarzucanie dzieci i nauczycieli ustępami z ustawy nie zachęca do przystąpienia do programu. Rozwiązaniem jest edukowanie również przez zabawę. W związku z tym Urząd aktywnie dzieli się doświadczeniami podopiecznych, organizując przedstawienia teatralne, czy happeningi tematyczne. W ten sposób nawet najobszerniejsze ustawy stają się zrozumiałe. Dotychczas tematy o danych osobowych były omawiane tylko na godzinach wychowawczych

Sprawdź zarządzanie danymi osobowymi z LOG System 

źródłó: https://uodo.gov.pl/pl/138/603

Powiązane artykuły